Program Çıktıları | Yazılım Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili yazılım mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahiptir.  (MÜDEK i)
  • Yazılımı mühendisliği kapsamında ayrık matematik konularını açıklar.
  • Yazılımı mühendisliği kapsamında olasılık hesapları ve istatistik konuları ifade eder.
  • Yazılım Mühendisliğinin temel kavramlarını uygular.
  • Temel Matematik konularını kullanır.
  • Temel Fizik konularını uyarlar.
  • Temel Kimya konularını uyarlar.
 2. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
  • Alanında gerek duyulan analitik, nümerik ve diğer matematiksel metotları bilir, uygular ve geliştirir.
  • Alanındaki mühendislik probleminin çözümü için gerekli olan çözüm metodunu ve algoritmaları uygular ve/veya geliştirir.
 3. Karmaşık yazılım mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK ii)
  • Yazılım mühendisliği alanında gerek duyulan analitik, nümerik ve diğer matematiksel metotları bilir, uygular ve geliştirir.
  • Yazılım mühendisliği alanındaki mühendislik probleminin çözümü için gerekli olan çözüm metodunu ve algoritmaları uygular ve/veya geliştirir.
  • Farklı mühendislik alanlarında aldığı bilgileri yazılım mühendisliği standartları ve bilişim yönetimi çerçeveleri odaklanmasında değerlendirip yorumlar, düzenler ve kullanır.
  • Kendi başına diğer tüm mühendislik disiplinlerinden ihtiyacı olan bilgilere erişerek yazılım geliştirir.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK III)
  • Yazılım sistemi ile ilgili iş süreçlerini analiz eder.
  • Yazılım sisteminin gereksinimlerini betimler, tasarlar ve yapılandırır.
  • Yazılım sistemini modern tasarım yöntemlerini kullanarak tasarlar.
  • Yazılım sisteminin gerçekleştirilmesi, testi ve bakımını gerçekleştirir.
 5. Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. (MÜDEK iv)
  • Yazılım gereksinimlerinin yönetimini kullanır.
  • Nesneye yönelik programlama dilleri ve nesneye yönelik tasarım kavramlarını uygular.
  • İnternet, servis odaklı mimariler ve bulut bilişim sistemlerinin geliştirilmesini teorik olarak açıklar ve kullanır.
  • İlişkisel/nesnel ve NoSQL veri tabanları ve veri tabanı yönetim sistemlerini betimler ve kullanır.
  • Temel programlama dillerini problemlerine uygular.
  • Görsel programlama dillerini bilir ve problemlerine uygular.
  • İnternet üzerinde çalışan yazılımlar geliştirir.
 6. Karmaşık yazılım mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. (MÜDEK v)
  • Yazılım kalitesinin ölçme ve değerlendirilmesini ifade eder ve bu bilgilerini teorik uygulamalar ile geliştirir.
  • Taşınabilir farklı ölçekteki donanımlara yazılım geliştirir ve deneysel çalışmalar yapar.
  • Bilgisayar grafiklerini açıklar ve uygular.
  • İnsan bilgisayar etkileşimi alanında teorik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirir.
  • Yazılım tasarım şablonlarını ifade eder, tasarım şablonları kullanarak problem çözümü tasarlar ve uygular.
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)
  • Yazılım Mühendisliğinin takım çalışması gerektirdiğinin bilincinde olarak 3-6 kişilik takımlar ile proje hazırlar, geliştirir, yürütür ve sonuçlandırır.
  • Çok katılımcılı bir takım ile bir sistemi analiz eder ve o sistemi değerlendirir.
  • Bağımsız olarak ödev yapar, rapor ve sunum hazırlar ve sunum yapar.
  • Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK VIII)
  • Yaşam boyu  öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv)
  • Ofis yazılımlarını kullanır.
  • Derslerde kullandığı yazılımlar ile ileri düzey bilgisayar ve yazılım kullanma ve üretme becerisine sahiptir.
 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. (MÜDEK vii)
  • Grup tartışmalarına katılır.
  • Yazılı raporlar teslim eder.
  • Proje sunumları yapar.
  • Staj ve takım çalışmalarında açık ve anlaşılır talimat alır ve verir.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. (MÜDEK vii)
  • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak en az Avrupa Dil Portfoyü B1 Düzeyinde kullanır.
 12. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK ix)
  • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibidir.
  • Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
 13. Kalite Yönetimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK x)
  • Proje yönetimi bilgisine sahiptir.
  • Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.
  • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilgisine sahiptir.
 14. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)
  • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.