Bölüm Mesajı | İç Mimarlık (Türkçe)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

İç Mimarlık Programının temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir. Program, iç mimarlık ağırlıklı stüdyo/proje çalışmaları ile bütünleşen; ilgili sanat, mimarlık, yapım teknolojisi ve çevre kontrolü disiplinlerinden seçilmiş derslerle düzenlenmiştir.

Programın ilk yılında eğitime temel oluşturan teorik ve uygulamalı derslerin ardından, ikinci yılda başlayan Tasarım Stüdyosu dersleri son yıla kadar devam etmekte ve yanı sıra diğer teorik ile uygulamalı derslerle öğrenciler, İç Mimarlık mesleğinin gerek sanat, gerekse teknik alanda gerektirdiği bilgilerle donatılmaktadır. Tasarım Stüdyosu derslerinin içeriği, eğitim sürecinde mesleki bilginin ilerlemesine paralel olarak gelişim gösterir ve bu dersler bilgisayar destekli sürdürülür. Bilgisayar ortamında çizim eğitiminin verildiği Mimari Anlatım Teknikleri, Yapı Bilgisi ve Malzeme, İç Mimarlıkta Maliyet Planlaması, Fiziksel Çevre Kontrolü, Yapı Araştırması ve Dokümantasyon, Restorasyon, Mobilya Tasarımı ve Mesleki Uygulama dersleri bölümün temel ve uzmanlık alanı kapsamında yer almaktadır.

İç Mimarlık Bölümü, mezunlarını, uluslararası bir yabancı dil ve dünya görüşü kazandırarak onları yurtiçi ve yurtdışı ortamlarda başarılı çalışmalar yapabilecek nitelikte hazırlamaktır.

Eğitim dili Türkçedir, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Bölümde 20 iş günü şantiye, 20 iş günü büro olmak üzere staj zorunluluğu bulunup, yapılan bu stajlar öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına yarar sağlamaktadır.
 

Prof. Dr. Şen YÜKSEL
İç Mimarlık (TR) Bölüm Başkanı