Bölüm Mesajı | Endüstriyel Tasarım (Türkçe)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Endüstriyel Tasarım bizi kuşatan ve endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnel dünyanın var edilmesi için çalışan bir meslek dalıdır. Kullanıcı ile üretici arasındaki diyaloğu kuran, süreci kurgulayan, ve kontrol eden bu disiplin yaratıcı düşüncenin etrafında, estetik açıdan duyarlı ve akılcı çözümler üretmekle uğraşır. Bu dünyayı var ederken endüstri ürünleri tasarımı kullanıcı ihtiyaçlarını, üretim süreçlerini, ürün kimliğini, toplumsal değerler bütününü, küresel etkileşmenin sonuçlarını, tüketici beklentilerini göz önünde bulundurur. 

Disiplinler arası bir anlayışla şekillenen eğitim programının amacı insanın kullanım ihtiyaçlarını kolayca saptayabilen, imkânları görebilen, ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmasını bilen, çevresinde olup biteni değerlendirip yorumlayabilen, bu yorumları akılcı ve yenilikçi tasarım çözümlerine dönüştürebilen tasarımcılar yetiştirmektir. Bölümümüz ayrıca, sabit bir bilgi repertuarıyla donanmaktan çok, ihtiyaç duyduğu bilgiyi saptama, edinme, üretme ve çoğaltma becerilerine sahip; farklı disiplin ve uzmanlık alanlarından gelen verileri eleştirel ve analitik bir süzgeçten geçirerek buluşturabilen; takım çalışmasına yatkın profesyoneller yetiştirmeyi hedefler.

Bölümün dört yıllık öğretim sürecinde tasarım atölyeleri birincil öneme sahiptir ve merkezi bir konuma oturur. Öğrenciler, birinci yılda diğer sanat ve tasarım bölümleriyle işbirliği içinde yürütülen temel tasarım eğitiminin ardından, ileriki yıllarda yine tasarım atölyelerinde bir yandan çeşitli ölçek ve karmaşıklıktaki endüstriyel tasarım problemlerine çözüm üretirken diğer bir yandan da yaratıcı kapasite ve teknik donanımlarını keskinleştirir. Atölye çalışmalarına, tasarım kültürü ve teknolojisine odaklanan alan ve uzmanlık dersleri eşlik eder: tasarım kuram ve yöntemleri, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, strüktür, ergonomi, ürün geliştirme ve tasarım yönetimi gibi. Bu iki eksen, maket ve prototip üretiminin yanı sıra serbest el çizim ve görselleştirme teknikleri ile bilgisayar ortamında tasarım, modelleme ve sunum tekniklerini konu alan derslerle desteklenir.

Doç. Dr. Mustafa Orkun ÖZÜER

Endüstriyel Tasarım (Türkçe) Bölüm Başkanı