Eğitimi Amaçları | Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

1. Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak elektronik devre tasarımı, gömülü sistem tasarımı ve yazılımı, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası şirketlerde elektrik elektronik mühendisi, araştırmacı veya çeşitli kademelerde yönetici olarak görev almak

2. Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde elektrik elektronik mühendisliği veya ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitime devam etmek

3. Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili teknolojik alanlarda ticaret, araştırma, geliştirme, üretim faaliyeti gösteren şirket kurarak girişimci olmak