Bölüm Mesajı | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün temel amacı, araştırma kurumları ve sektör şirketleri arasında kabul görmüş genç bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Hedeflediğimiz bilgisayar mühendisi anlayışının temelinde, almış olduğu teorik bilgileri özümsemiş, uygulamalı pratik bilgiler ve projeler ile bilişim sektörünün temel gereksinimlerine çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek yer almaktadır. Bu bağlamda, bilgi ve becerilerin kullanımında gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için araştırma yapmak kaçınılmaz olduğundan, bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine paralel olarak araştırma ve proje çalışmalarına katılma faaliyetlerine de önem vermektedir.

Bölümümüz öğrencileri, eğitim süreleri boyunca mesleki zorunlu dersler ve teknik seçmeli dersler ile farklı disiplinlerden seçmeli dersler alabilmektedirler. Mesleki zorunlu dersler ile temel düzey eğitim hedeflenirken, mesleki seçmeli dersler ile de ilgi alanları üzerine odaklanarak öğrencilerimizin derinlemesine bilgi edinmesi ve uygulama tecrübesi kazanması hedeflenmektedir. 

Sektöre daha yakın olmaları, onların fırsat ve riskleri daha önceden görmelerinin sağlanması adına 40 iş günü staj yapmaları uygun görülmüştür. 

Bölüm öğrencilerimiz, bütün bu çalışmalarının yanında bölümümüzden ayrılmadan önce tüm bilgi ve kazanımlarını uygulamalı bir bitirme projesi geliştirerek sunmak durumundadır. 

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunumuzun, bir genç mühendis ve ülkemiz bilişim sektöründe kabul görecek bir birey olarak teorik bilgilerle ve uygulamalı projelerle hazırlanması temel hedefimizdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Ediz ŞAYKOL

Bilgisayar Mühendisliği (EN) Bölümü Bölüm Başkanı