Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Ethem Soner ÇELİKKOL
Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
sonercelikkol@beykent.edu.tr
Abdi KÜKNER
Prof. Dr. Abdi KÜKNER
abdikukner@beykent.edu.tr
Ahmet CİHAN
Prof. Dr. Ahmet CİHAN
ahmetcihan@beykent.edu.tr
Ayşe Nilay EVCİL
Prof. Dr. Ayşe Nilay EVCİL
nilaye@beykent.edu.tr
Ayşe UĞUR TÜTENGİL
Prof. Dr. Ayşe UĞUR TÜTENGİL
aysetutengil@beykent.edu.tr
Evren ÖZUS
Prof. Dr. Evren ÖZUS
evrenozus@beykent.edu.tr
Hüseyin CÖMERT
Prof. Dr. Hüseyin CÖMERT
huseyinc@beykent.edu.tr
Kazım SARI
Prof. Dr. Kazım SARI
kazims@beykent.edu.tr
Mehmet Ülben EZEN
Prof. Dr. Mehmet Ülben EZEN
ulbenezen@beykent.edu.tr
Mesut KAÇAN
Prof. Dr. Mesut KAÇAN
mesutkacan@beykent.edu.tr
Mustafa Gökhan UZGÖREN
Prof. Dr. Mustafa Gökhan UZGÖREN
gokhanuzgoren@beykent.edu.tr
Mustafa Hulusi ÖZKUL
Prof. Dr. Mustafa Hulusi ÖZKUL
hulusiozkul@beykent.edu.tr
Nihal ARIOĞLU
Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU
nihalarioglu@beykent.edu.tr
Okşan KARAL YILMAZ
Prof. Dr. Okşan KARAL YILMAZ
oksanyilmaz@beykent.edu.tr
Sıddık ŞENER
Prof. Dr. Sıddık ŞENER
siddiksener@beykent.edu.tr
Şen YÜKSEL
Prof. Dr. Şen YÜKSEL
senyuksel@beykent.edu.tr
Şengül ÖYMEN GÜR
Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
senguloymen@beykent.edu.tr
Gamze KAYMAK HEİNZ
Doç. Dr. Gamze KAYMAK HEİNZ
gamzekaymak@beykent.edu.tr
Ganimet Nilay YÜCENUR
Doç. Dr. Ganimet Nilay YÜCENUR
nilayyucenur@beykent.edu.tr
Hasan ÖZKAYNAK
Prof. Dr. Hasan ÖZKAYNAK
hasanozkaynak@beykent.edu.tr
Muhammet KARATAŞLI
Doç. Dr. Muhammet KARATAŞLI
muhammetkaratasli@beykent.edu.tr
Abdullah Serdar KAZANCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Serdar KAZANCIOĞLU
serdarkazancioglu@beykent.edu.tr
Ali Evren GÖKSUNGUR
Dr. Öğr. Üyesi Ali Evren GÖKSUNGUR
evrengoksungur@beykent.edu.tr
Aslı Pınar BİKET
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Pınar BİKET
pinarbiket@beykent.edu.tr
Aslı UZUNKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Aslı UZUNKAYA
asliuzunkaya@beykent.edu.tr
Atınç YILMAZ
Doç. Dr. Atınç YILMAZ
atincyilmaz@beykent.edu.tr
Ayça MADEN
Dr. Öğr. Üyesi Ayça MADEN
aycamaden@beykent.edu.tr
Ayçe DÖŞEMECİLER
Dr. Öğr. Üyesi Ayçe DÖŞEMECİLER
aycedosemeciler@beykent.edu.tr
Ayla ALKAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ALKAN
aylaalkan@beykent.edu.tr
Bekir YAVUZER
Dr. Öğr. Üyesi Bekir YAVUZER
bekiryavuzer@beykent.edu.tr
Betül BULUT
Dr. Öğr. Üyesi Betül BULUT
betulbulut@beykent.edu.tr
Bilgen DÜNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen DÜNDAR
bilgendundar@beykent.edu.tr
Cengiz ÖZBEK
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ÖZBEK
cengizozbek@beykent.edu.tr
Devrim RODOP
Dr. Öğr. Üyesi Devrim RODOP
devrimrodop@beykent.edu.tr
Dikmen Nil KOFOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Dikmen Nil KOFOĞLU
nilkofoglu@beykent.edu.tr
Ebru KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KOÇ
ebrudincsoy@beykent.edu.tr
Ediz ŞAYKOL
Dr. Öğr. Üyesi Ediz ŞAYKOL
ediz.saykol@beykent.edu.tr
Ela BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi Ela BOZKURT
elabozkurt@beykent.edu.tr
Emre EREN
Dr. Öğr. Üyesi Emre EREN
emreeren@beykent.edu.tr
Ergin KOSA
Dr. Öğr. Üyesi Ergin KOSA
erginkosa@beykent.edu.tr
Ferda CİVAN ÇAVUŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ferda CİVAN ÇAVUŞOĞLU
ferdacavusoglu@beykent.edu.tr
Furkan DİŞKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Furkan DİŞKAYA
furkandiskaya@beykent.edu.tr
Gözde TAŞÇI
Dr. Öğr. Üyesi Gözde TAŞÇI
gozdetasci@beykent.edu.tr
Gülay ÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÇİÇEK
gulaycicek@beykent.edu.tr
Gülşah KARYAĞDI
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KARYAĞDI
gulsahkaryagdi@beykent.edu.tr
Gürbüz ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÜNAL
gurbuzunal@beykent.edu.tr
Hande ATMACA
Dr. Öğr. Üyesi Hande ATMACA
handeatmaca@beykent.edu.tr
İhsan KARAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi İhsan KARAGÖZ
ihsankaragoz@beykent.edu.tr
Kemal Gökhan NALBANT
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT
kemalnalbant@beykent.edu.tr
Mehmet Tahir DENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir DENİZ
tahirdeniz@beykent.edu.tr
Melike DİVRİKLİOĞLU KUNDAK
Dr. Öğr. Üyesi Melike DİVRİKLİOĞLU KUNDAK
melikedivriklioglu@beykent.edu.tr
Meltem ERYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERYILDIZ
meltemeryildiz@beykent.edu.tr
Muammer KANLI
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KANLI
muammerkanli@beykent.edu.tr
Mustafa Orkun ÖZÜER
Doç. Dr. Mustafa Orkun ÖZÜER
orkuno@beykent.edu.tr
Necati DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Necati DÖNMEZ
necatidonmez@beykent.edu.tr
Onur KARDEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Onur KARDEŞ
onurkardes@beykent.edu.tr
Osman SİMAV
Dr. Öğr. Üyesi Osman SİMAV
osmansimav@beykent.edu.tr
Özlem Ayşe TOSYALI
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayşe TOSYALI
aysetosyali@beykent.edu.tr
Selin YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Selin YALÇIN
selinyalcin@beykent.edu.tr
Meltem Parlak MAVİTAN
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Parlak MAVİTAN
meltemmavitan@beykent.edu.tr
Umut KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Umut KAYA
umutkaya@beykent.edu.tr
Zeynep GERDAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERDAN
zeynepgerdan@beykent.edu.tr
Melissa TURGUT
Arş. Gör. Melissa TURGUT
melissaturgut@beykent.edu.tr
Gizem Nur ŞAN
Arş. Gör. Gizem Nur ŞAN
gizemsan@beykent.edu.tr
Yüzyıl N. Aydın
Arş. Gör. Yüzyıl N. Aydın
yuzyilaydin@beykent.edu.tr
Pınar KIRAMANLIOĞLU
Araştırma Görevlisi Pınar KIRAMANLIOĞLU
pinarkiramanlioglu@beykent.edu.tr
Furkan ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ŞAHİN
furkansahin@beykent.edu.tr
Helin KAHRIMAN
Arş. Gör. Helin KAHRIMAN
helinkahriman@beykent.edu.tr
Ayhan GÖLCÜKCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÖLCÜKCÜ
ayhangolcukcu@beykent.edu.tr
Kübra Bilge ERDEM
Arş. Gör. Kübra Bilge ERDEM
bilgeerdem@beykent.edu.tr
Ayşe Bilge KEÇEBAŞ
Arş. Gör. Ayşe Bilge KEÇEBAŞ
bilgekecebas@beykent.edu.tr
Oben Sena UYANIK
Arş. Gör. Oben Sena UYANIK
senauyanik@beykent.edu.tr
Ramazan Yerlikaya
Arş. Gör. Ramazan Yerlikaya
ramazanyerlikaya@beykent.edu.tr
Damla TUĞRUL
Arş. Gör. Damla TUĞRUL
damlatugrul@beykent.edu.tr
Pelin ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Pelin ÖZTÜRK
pelinozturk@beykent.edu.tr
Yağmur Gizem AVCI
Öğr. Gör. Yağmur Gizem AVCI
gizemavci@beykent.edu.tr
Ali DEMİRCİ
Öğr. Gör. Ali DEMİRCİ
alidemirci@beykent.edu.tr
Turaç YANTURALI
Öğr. Gör. Turaç YANTURALI
turacyanturali@beykent.edu.tr
Merve AYDIN
Öğr. Gör. Merve AYDIN
merveaydin@beykent.edu.tr
Fatih Tarık SARI
Arş. Gör. Fatih Tarık SARI
tariksari@beykent.edu.tr

Akademik Kadro

Serap ÖZHAN DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZHAN DOĞAN
serapdogan@beykent.edu.tr
Şeyda ŞAHİNER
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ŞAHİNER
seydasahiner@beykent.edu.tr
Talat FİRLAR
Dr. Öğr. Üyesi Talat FİRLAR
talatfirlar@beykent.edu.tr
Turgay KARLIDERE
Dr. Öğr. Üyesi Turgay KARLIDERE
turgaykarlidere@beykent.edu.tr
Ürün BİÇER
Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER
urunbicer@beykent.edu.tr
Vedat Zeki YENEN
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Zeki YENEN
zekiyenen@beykent.edu.tr
Yasemin KAPTAN
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAPTAN
yaseminkaptan@beykent.edu.tr
Yaşar AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AVCI
yasaravci@beykent.edu.tr
Yaşar MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar MUTLU
yasarmutlu@beykent.edu.tr
Zeynep ALTAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALTAN
zeynepaltan@beykent.edu.tr
Ziya MÜDERRİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ziya MÜDERRİSOĞLU
ziyamuderrisoglu@beykent.edu.tr
Ali DEMİRCİ
Öğr. Gör. Ali DEMİRCİ
alidemirci@beykent.edu.tr
Buse Ceren ŞENGÜL
Öğr. Gör. Buse Ceren ŞENGÜL
cerensengul@beykent.edu.tr
Deniz HIZ
Öğr. Gör. Deniz HIZ
denizhiz@beykent.edu.tr
Duygu CANKURTARAN
Öğr. Gör. Duygu CANKURTARAN
duygucankurtaran@beykent.edu.tr
Elif TÜRKEL
Öğr. Gör. Elif TÜRKEL
elifturkel@beykent.edu.tr
Emel ÜNVER
Öğr. Gör. Emel ÜNVER
emelunver@beykent.edu.tr
Merve AYDIN
Öğr. Gör. Merve AYDIN
merveaydin@beykent.edu.tr
Pelin ARSLAN
Öğr. Gör. Pelin ARSLAN
pelinarslan@beykent.edu.tr
Pelin ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Pelin ÖZTÜRK
pelinozturk@beykent.edu.tr
Saadet KÖK
Öğr. Gör. Saadet KÖK
saadetkok@beykent.edu.tr
Turaç YANTURALI
Öğr. Gör. Turaç YANTURALI
turacyanturali@beykent.edu.tr
Yağmur Gizem AVCI
Öğr. Gör. Yağmur Gizem AVCI
gizemavci@beykent.edu.tr
Ahmet ÖZDEMİR
Arş. Gör. Ahmet ÖZDEMİR
ahmetozdemir@beykent.edu.tr
Ayşe Bilge KEÇEBAŞ
Arş. Gör. Ayşe Bilge KEÇEBAŞ
bilgekecebas@beykent.edu.tr
Ayşe KALE
Arş. Gör. Ayşe KALE
aysekale@beykent.edu.tr
Begüm EROL
Arş. Gör. Begüm EROL
begumerol@beykent.edu.tr
Betül GÜNDOĞDU
Arş. Gör. Betül GÜNDOĞDU
betulgundogdu@beykent.edu.tr
Damla TUĞRUL
Arş. Gör. Damla TUĞRUL
damlatugrul@beykent.edu.tr
Emre AKISKALIOĞLU
Arş. Gör. Emre AKISKALIOĞLU
emreakiskalioglu@beykent.edu.tr
Gülsüm ÖZÇELİK
Arş. Gör. Gülsüm ÖZÇELİK
gulsumozcelik@beykent.edu.tr
Gökçen Erkoyuncu
Arş. Gör. Gökçen Erkoyuncu
gokcenerkoyuncu@beykent.edu.tr
Hasibe Berfu ÖZTÜRK
Arş. Gör. Hasibe Berfu ÖZTÜRK
berfudemir@beykent.edu.tr
Hatice SAVAŞ DEMİR
Arş. Gör. Hatice SAVAŞ DEMİR
haticesavas@beykent.edu.tr
İrem ACET
Arş. Gör. İrem ACET
iremacet@beykent.edu.tr
Kübra SEZEN
Arş. Gör. Kübra SEZEN
kubrasezen@beykent.edu.tr
Melissa TURGUT
Arş. Gör. Melissa TURGUT
melissaturgut@beykent.edu.tr
Mustafa Alpaslan KARABACAK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alpaslan KARABACAK
alpaslankarabacak@beykent.edu.tr
Mustafa KAYA
Arş. Gör. Mustafa KAYA
mustafakaya@beykent.edu.tr
Mücahit DEMİRCİOĞLU
Arş. Gör. Mücahit DEMİRCİOĞLU
mucahitdemircioglu@beykent.edu.tr
Nazlı ÖZDEMİR
Arş. Gör. Nazlı ÖZDEMİR
nazliozdemir@beykent.edu.tr
Nihat BULDUK
Arş. Gör. Nihat BULDUK
nihatbulduk@beykent.edu.tr
Nilhan KAYA
Arş. Gör. Nilhan KAYA
nilhankaya@beykent.edu.tr
Oben Sena UYANIK
Arş. Gör. Oben Sena UYANIK
senauyanik@beykent.edu.tr
Rabia TURAN
Arş. Gör. Rabia TURAN
rabiaturan@beykent.edu.tr
Salih BÜTÜNER
Arş. Gör. Salih BÜTÜNER
salihbutuner@beykent.edu.tr
Seda KILIÇER
Arş. Gör. Seda KILIÇER
sedakilicer@beykent.edu.tr
Sinan YILDIZ
Arş. Gör. Sinan YILDIZ
sinanyildiz@beykent.edu.tr
Yavuz Emre KAYACAN
Arş. Gör. Yavuz Emre KAYACAN
emrekayacan@beykent.edu.tr
Yonca ÇAVUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Yonca ÇAVUŞ
yoncacavus@beykent.edu.tr
Yusuf KAYA
Arş. Gör. Yusuf KAYA
yusufkaya@beykent.edu.tr
Yücel COŞKUN
Arş. Gör. Yücel COŞKUN
yucelcoskun@beykent.edu.tr
Yüzyıl N. Aydın
Arş. Gör. Yüzyıl N. Aydın
yuzyilaydin@beykent.edu.tr
Gizem Nur ŞAN
Arş. Gör. Gizem Nur ŞAN
gizemsan@beykent.edu.tr