Bölüm Mesajı | İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Son yirmi yılda çok büyük gelişme gösteren inşaat endüstrisi 2001 krizinin atlatılması ile birlikte yeniden yükselişe geçmiştir. Gerek yurtdışında, gerekse yurt içinde, yabancı yatırımcıların finanse ettiği projelerde, uluslararası  standartlarda, yabancı dil bilen, gelişmiş teknolojilere vakıf, nitelikli inşaat mühendisi ihtiyacı artmaktadır. Özellikle çok işlevli kompleks yapıların çok kısa sürede, uluslararası kalite normlarında ve ekonomik olarak inşa edilebilmeleri için inşaat projelerinin bilgisayar ortamında çok iyi modellenmesi, inşaat planlamasının, denetim sistematiğinin ve kalite yönetim sisteminin çok iyi kurgulanması gereklidir. Bu sistemler özellikle çok nitelikli bilgisayar (CAD,CAM) bilgisi, teknoloji yönetişim ve yapı mekaniği bilgisi ile yabancı dil, özellikle İngilizce bilgisi gerekmektedir. Bu özellikler, ülkemizdeki mevcut inşaat mühendisi stokunun yalnızca bir kısmında mevcuttur ve ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla, ülkemizde modern bilişim teknolojilerine, bilgisayar destekli tasarım, uygulama ve yönetişim bilgileri ile yabancı dil bilgisine sahip inşaat mühendislerine olan ihtiyaç her gün daha da artmaktadır.
Ayrıca mevcut yapı stokunun, depreme dayanıklı hale gelebilmesi için örneğin İstanbul'da, önümüzdeki 25 yıl içinde yapıların %90'ının ya takviye edilmesi ya da yenilenmesi gereksinimi vardır. Bu da, gelecekte ülkemizde tanımladığımız anlamda  inşaat mühendisi ihtiyacının somut kanıtlarından birisidir.

Beykent Üniversitesi mevcut bilgisayar sistemi alt yapısı ile yeni inşa ettirdiği modern Ayazağa Kampusü'nde şu anda başarı ile Mimarlık, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği eğitimi veren özellikle bilişim sistemleri ve bilgisayar destekli tasarım konusunda uzman öğretim üyeleri ve bunlara ek olarak uygulama deneyimli öğretim üyeleri ve Ayazağa kampusündeki mevcut alanlarda kurulacak laboratuarlarla ülkemizin ihtiyacı olan belirtilen niteliklerdeki İnşaat Mühendisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dört yıl olan İnşaat Mühendisliği eğitimi süresi boyunca öğrencinin tamamlaması gereken kredi sayısı 130'dur. Ayrıca öğrencinin en az 40 iş günü staj yapması gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Ziya MÜDERRİSOĞLU
İnşaat Mühendisliği (TR) Bölüm Başkanı