Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Endüstri Mühendisliği Bölümü; çağdaş yaşam için gerekli mal ve hizmetlerin, üretim, yönetim ve dağıtımının verimli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için çalışılan bir mühendislik dalıdır. Bu amaç için endüstri mühendisleri; çağdaş bilgi ve sosyal değerleri kullanarak gerekli insan, teknoloji, para, enerji, yer ve diğer kaynakları belirler, planlanlar, tasarlar ve tedariğini yapar. Bu süreçte başarı için analitik düşünen, gerçekçi karar veren, durumları etkin şekilde analiz eden ve etik değerleri ön planda tutan, bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştiren mühendisler gereklidir.

Bu amaçla, Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümünde, öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz 3 ana unsur vardır. Bunlar:

  1. Güncel Endüstri Mühendisliği Bölümü yöntemlerini kullanarak karmaşık ve gerçek dünya problemlerini çözmek,
  2. Öğrencileri profesyonel liderlik pozisyonuna ulaşmaya hazırlamak, 
  3. Öğrencilere sürekli eğitim ve profesyonel gelişimin önemini aşılamak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. Hazırlık eğitimi zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan DİŞKAYA

Endüstri Mühendisliği (EN) Bölüm Başkanı