Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Fakülte Tanıtımı

1997 yılında eğitime başlamıştır. Fakültemizin temel amacı, kültürel ve etik değerleri özümsemiş, topluma, çevreye ve evrensel insanlık değerlerine saygılı, tasarım ve teknolojide yenilikçiliği ve girişimciliği hedefleyen, toplumsal sorumluluklarına duyarlı, genç mühendis, mimar, iç mimar ve endüstri tasarımcıları yetiştirmektir. 

Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri kazandığı beceriler, tasarım ve teknoloji stüdyolarında bütünleştirilmekte yazılı anlatım teknik ve sanatsal el becerisi ve yoğun bilgisayar kullanımı ile desteklenmektedir. 

Mühendislik bölümleri, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında evrensel düzeyde eğitim-öğretim ile araştırma ve proje uygulamalarına odaklanmıştır. Eğitim programları temel eğitimle birlikte ve meslekle ilgili laboratuvarlar da uygulamalı olarak verilmektedir. 

Bölümlerin Türkçe ve İngilizce öğrenim dilleri mevcuttur. Öğrencilerimizin, çift anadal ve yandal yapma;. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile yurt dışında eğitim alma imkanları bulunmaktadır.

Fakülte Özgörevi (Misyonu):

 

Etik ve evrensel değerler kapsamında; gelişen ve değişen değerlere, bilgi ve teknolojiye önem vermek ve toplumsal değerlere saygılı, ilgili eğitiminde mezun odaklı mezunların verilmesidir.

 

Fakülte Vizyonu:

Gelişen bilim ve teknolojinin ışığında, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendis ve mimarlar yetiştirmek. Yenilikçi ve eleştirel bir barış açısı kazandırarak ölçme ve değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve araştıran, toplumsal refaha dönüşmesinde öncülük edecek mühendisler ve mimarlar yetiştirmektir.