Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Toplulukların ve kişilerin farklı farklı amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevrenin ve nesnelerin tasarlanmasında, öğrencilerin eleştiri yapmaları, düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma kriterlerine uyum, kişisel becerileri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini sağlamak
  • İç mimarlık mimari yapı bütünlüğünde açık – kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan etkilerini, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler dahilinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonunu yapmak.
  • Yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesini sağlamak.
  • Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metodları kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirmektir.