Eğitim Amaçları | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Ürün ve hizmet üretimi yapan bütün sektörlerde mühendislik, operasyon ve yönetim kadrolarında, üretim ve hizmet sistemleri tasarımı, kontrolü ve işletilmesi alanlarında kariyer yapabilirler.
  • Girişimcilik özelliklerini kullanarak, mal ve hizmet üreten veya bu tür şirketlere teknik ve yönetim alanlarda danışmanlık yapan şirketler kurabilirler.
  • Takım çalışmasına uyum gösterirler ve lider rolü üstlenebilirler.
  • Ürün ve hizmet sistemlerinin tasarımı, kontrolü ve işletilmesine yönelik lisansüstü eğitime devam edebilirler.
  • Çalıştıkları ortamda etik, kültürel ve çevresel değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler.