Program Çıktıları | Endüstriyel Tasarım (Türkçe)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Yaratıcı problem tarifleme ve çözme
 2. Tasarım sürecini yönetme ve planlama becersi
 3. Tasarım çözümlerini sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarma
 4. Yenilikçi bakış açılarıyla ürün tasarımına katkıda bulunma
 5. Fikri ve sınai haklar konusunda yetkinlik
 6. Sosyal, kültürel farkındalık ve değişim bilincine sahip olma
 7. Ekonomik, endüstriyel ve teknolojideki  gelişmelere hâkim olma
 8. Tasarımdaki bilgi, beceri ve yaklaşımları sürekli geliştirme
 9. Profesyonel yaşamdaki mesleki akışa hâkim olma
 10. Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme
 11. Disiplinler arası çalışma ortamlarına önem verme
 12. Mesleki konularda öncülük etme; toplumsal konularda liderlik yapabilme