Program Çıktıları | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. (MÜDEK i)
  • Temel Matematik konuları hakkında bilgi sahibidir.
  • Temel Fizik konuları hakkında bilgi sahibidir ve deney yapar.
  • Temel Kimya konuları hakkında bilgi sahibidir ve deney yapar.
  • Ayrık Matematik ile Formal Diller, Otomata Teorisi ve Hesaplama Teorisi konularında bilgi sahibidir.
 2. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
  • Sistem analizi ve tasarımı üzerine sahip olduğu bilgiler ile karmaşık mühendislik problemlerini belirler, analiz eder, çözüm geliştirir ve uygular.
  • Yazılım geliştirme süreçleri hakkında sahip olduğu bilgileri mühendislik problemlerine çözüm üretmekte kullanır.
  • Kompleks değişkenler ve ayrık matematiği mesleki problemlerinde kullanır.
  • Fizik bilgisini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.
 3. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK ii)
  • Bilgisayar organizasyonu, işlemci veri yolları, mikro-denetleyiciler, işletim sistemleri ve bilgisayar ağları hakkında bilgi sahibidir, analiz ve modelleme yapar.
  • Programlama dilleri mantığı ve akış semaları, veri yapıları ve algoritmalar hakkında yeterli bilgiye sahiptir, modelleme yapar, bilgisayar mühendisliği problemleri için algoritma geliştirir.
  • Veri tabanı yönetim sistemleri, ilişkisel cebir ve normalizasyon konularında yeterli bilgiye sahiptir, modelleme yapar, uygulama geliştirir.
  • Lojik devreler ve temel elektronik hakkında yeterli bilgiye sahiptir, tasarım ve uygulama yapar.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK iii)
  • Dersler kapsamında geliştirdiği uygulamalarda problemlerin gerçekçi kısıtlarını uygular, modellemeleri buna uygun olarak yapar.
  • Uygulama alanlarında çevre sorunları, ekonomik unsurlar, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik konuları gözetir.
  • İstenen özellikleri sağlayacak bir bilgisayar sistemi tasarlar, analiz ve benzetimlerini yapar.
 5. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. (MÜDEK iv)
  • Rapor yazma araçlarını seçer ve kullanır.
  • OpenGL kütüphanesini kullanır.
  • OpenCV kütüphanesini kullanır.
  • Benzetim programlarını araştırır, inceler, gereksinimlerine uygun olanını seçer ve kullanır.
  • Yazılım kütüphanelerini araştırır, problem gereksinimlerine göre uygun olanını seçer ve kullanır.
 6. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. (MÜDEK v)
  • Makine öğrenmesi hakkında kazandığı tüm bilgileri gözlem yapma, veri toplama, veri kümesini analiz etme ve hipotez oluşturma aşamalarında kullanır, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  • Veri madenciliği hakkında kazandığı tüm bilgileri gözlem yapma, veri toplama, veri kümesini analiz etme ve hipotez oluşturma aşamalarında kullanır, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  • Mobil cihazların programlanması hakkında bilgi sahibidir, mobil cihazlar için modelleme yapar ve uygulama geliştirir, sonuçları analiz eder ve yorumlar
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)
  • Derslerindeki takım çalışmalarında etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  • Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv)
  • Ofis yazılımlarını kullanır.
  • İleri düzey bilgisayar kullanma becerisine sahiptir.
 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. (MÜDEK vii)
  • Grup tartışmalarına katılır.
  • Yazılı raporlar teslim eder.
  • Proje sunumları yapar.
  • Staj ve takım çalışmalarında açık ve anlaşılır talimat alır ve verir.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. (MÜDEK vii)
  • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyinde kullanır.
 12. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK ix)
  • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibidir.
  • Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
 13. Kalite Yönetimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK x)
  • Proje yönetimi bilgisine sahiptir.
  • Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.
  • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilgisine sahiptir.
 14. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)
  • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.