Bölüm Mesajı | Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Endüstriyel tasarım, insanın gündelik ihtiyaçlarına optimum çözümler üretme amacıyla ürün, hizmet, sistem ve deneyimler tasarlayan bir disiplin ve meslektir. Kullanıcı odaklı ilerleyen tasarım süreçlerinde işlev, konfor, estetik, verimlilik, güvenlik, teknoloji, çevresel, kültürel ve ahlaki değerler göz önünde bulundurulmaktadır.

Endüstriyel tasarımcılar, teknik ve ekonomik boyutlar çerçevesinde ürün, hizmet ve sistemlerin işlev ve etkileşim özelliklerini ele almanın yanı sıra yaratıcılığı, estetiği, kültürü, çevreyi, tasarrufu da öne çıkarma konusunda çalışan yaratıcı uzmanlardır. Kullanıcı sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeyi hedefleye​n endüstriyel tasarımcılar, bu amaç doğrultusunda yerel bilgiye ulaşıp kullanıcı davranışlarını en iyi biçimde anlayarak elde ettikleri bilgiler ışığında dünyanın sınırlı kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır ve zamanla değişen ihtiyaçlara yönelik tasarımlar ortaya koyar. Üretim ve pazarlama gibi süreçleri de içeren tasarım birçok farklı disiplinle etkileşimi gerekli kıldığından, endüstriyel tasarımcılar, elektrikli ev aletleri, otomobil, medikal, ambalaj, mobilya, ulaşım gibi birçok sektörde hizmet verebilmektedir.

Bölümümüzde tasarım eğitiminin temel taşını oluşturan tasarım stüdyosu dersleri diğer teorik dersler ve uygulama dersleri ile güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Öğrencilerimiz dört yıllık tasarım eğitimleri süresince ergonomi, kullanıcı deneyimi, anlambilim, tasarım kuramları, tasarım tarihi, malzeme ve üretim yöntemleri, ürün geliştirme ve tasarım yönetimi gibi kapsamlı teorik bilgiyi uygulama ile buluşturarak pekiştirmeye olanak sağlayan dersler almaktadır. Bölümümüzün maket atölyesi imkanlarından yararlanarak yürütülen maket yapım dersi, donanımlı bilgisayar atölyelerinde yürütülen görselleştirme ve çizim dersleri ile kazandıkları görsel iletişim becerileri sayesinde öğrencilerimiz, tasarım süreçlerini ve tasarım çıktılarını etkili bir biçimde sunma yetkinliğine sahip olarak mezun olmaktadır.

Endüstriyel tasarımcı birçok sektörde etkinlik gösterebileceğinden, öğrencilerimizin bakış açılarını geliştirmek ve farklı sektörleri tanımalarına, bu sektörlerdeki profesyonellerle etkileşim kurmalarına olanak sağlamak için bölüm akademik kadrosunun katkıları ile farklı sektörlerden tasarımcıların kendi hikayelerini anlattıkları, sektöre dair bilgi verip öğrencilerimizin sorularını yanıtladıkları “Tasarım Buluşmaları” etkinlikleri düzenlenmektedir. Endüstriyel tasarım öğrencilerinin profesyonel hayatın provasını yapmaları için tasarlanmış olan mezuniyet projesi dersinde sektörle iş birliği yaparak bir tasarım süreci deneyimlemeleri sağlanmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada geniş bir vizyona sahip, yeniliğe açık, sorgulayan ve değer üretmek için istekli tasarımcılara ihtiyaç var. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız!

 

Doç. Dr.  Mustafa Orkun ÖZÜER

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Bölüm Başkanı