Eğitim Amaçları | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Temel bilimler ve bilgisayar mühendisliği kavram ve konularını etkin kullanarak telekomünikasyon, bankacılık başta olmak üzere bilginin etkin kullanıldığı profesyonel iş ortamlarında veya akademik olarak başarılı bir kariyer edinirler.
  • Uygulamalı pratik bilgiler ve çözümler üreterek, araştırıcı ve yenilikçi yönleri ile girişimci bireyler olarak çok disiplinli ve/veya çok kültürlü kurumlarda görev alırlar.
  • Etik, toplumsal sorumluluk sahibi değerleri ile yaşam boyu eğitimi benimseyerek bilgi teknolojileri ve bilgisayar mühendisliği alanlarında çalıştay, sertifika programları veya benzeri çalışmalarda yer alırlar.