Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

  1. Bir tasarım durumunu ya da problemini tanımlama ve yaratıcı öneriler geliştirme
  2. Tasarım sürecini yönetme ve planlama becerisi
  3. Tasarım önerilerini görsel, sözlü ve yazılı ve görsel olarak aktarma
  4. Yenilikçi bakış açılarıyla ürün tasarımına katkıda bulunma
  5. Fikri ve sınai haklar konusunda farkındalık ve bilgi sahibi olma
  6. Sosyal, kültürel farkındalık ve değişim bilincine sahip olma
  7. Ekonomik, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin bilincinde olma
  8. Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme
  9. Disiplinler arası çalışmaya önem verme
  10. Meslek alanında öncülük