Eğitim Amaçları | Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Araştırmaya, sormaya, sorgulamaya açık, interaktif bir eğitim ortamında yetişmiş öğrencilerimiz yaratıcı uzmanlar olarak ilgili alanlarda görev alırlar.
  • Mesleki iş yaşamlarında çalıştıkları projelerde karşılaştıkları tasarım problemini tüm yönleriyle ele alarak ürün yaşam döngüsünün bütününe odaklanırlar.
  • Ürün geliştirme sürecinde kullanıcı odaklı tasarım araştırması yöntemlerinden yararlanarak çalışma ortamlarında ön plana çıkarlar.
  • Yurt içi ve yurt dışında farklı üniversitelerde akademik çalışmalarına devam ederler.
  • Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarındaki yüksek lisans programlarına kabul edilir ve bölümlerinde başarılı olurlar.
  • Önde gelen büyük ölçekli endüstri kuruluşlarında ürün geliştirme alanlarında görevlendirilmek üzere tercih edilirler.
  • Uzmanlığından farklı endüstriyel sektörler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları yararlanırlar.