Eğitim Amaçları | Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak biyomedikal ürün geliştirme, üretme, pazarlama faaliyetleri gösteren ulusal veya uluslararası şirketlerde biyomedikal mühendisi, araştırmacı veya çeşitli kademelerde yönetici olarak görev almak
  • Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde mühendisliği veya ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitime devam etmek.
  • Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak biyomedikal mühendisliği ile ilgili teknolojik alanlarda ticaret, araştırma, geliştirme, üretim faaliyeti gösteren şirket kurarak girişimci olmak.