Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  1. Araştırmaya, sormaya, sorgulamaya açık, interaktif bir eğitim ortamında yetişmiş öğrencilerimiz yaratıcı uzmanlar olarak ilgili alanlarda görev alırlar.
  2. Mesleki iş yaşamlarında çalıştıkları projelerde karşılaştıkları tasarım problemini tüm yönleriyle ele alarak ürün yaşam döngüsünün bütününe odaklanırlar.
  3. Ürün geliştirme sürecinde kullanıcı odaklı tasarım araştırması yöntemlerinden yararlanarak çalışma ortamlarında ön plana çıkarlar.
  4. Yurt içi ve yurt dışında farklı üniversitelerde akademik çalışmalarına devam ederler.
  5. Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarındaki yüksek lisans programlarına kabul edilir ve bölümlerinde başarılı olurlar.
  6. Önde gelen büyük ölçekli endüstri kuruluşlarında ürün geliştirme alanlarında görevlendirilmek üzere tercih edilirler.
  7. Uzmanlığından farklı endüstriyel sektörler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları yararlanırlar.