Bölüm Mesajı | Elektronik ve Haberleşme
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün ana amacı, öğrencilerimize bilim ve mühendislikte kuvvetli bir altyapı kazandırmaktır. Bu altyapı, hızla değişen dünya teknolojisine öğrencilerin kolayca uyum sağlamalarını mümkün kılacak bilgi ve becerileri vermektedir. En son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız, öğrencileri gerçek dünya ile tanıştırmakta, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sınama olanağı sağlamaktadır.

Beykent Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2006 yılında öğrenci almaya başlamış olup 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

2013-2014 eğitim yılında üç tam zamanlı ve bir ders ücretli, toplam dört öğretim üyesi ile eğitim vermektedir. 

Beykent Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ders programı 2012-2013 eğitim yılında güncellenmiş ve Türkiye ve dünyanın seçkin üniversiteleri ile paralel olarak BOLOGNA kriterlerine uygun hale getirilmiştir. 

Bölümümüzün başarılı öğrencileri diğer bölümlerle yan dal veya çift anadal programlarına girebilmektedirler.

Bölümümüzde en yeni sayısal ölçme aletleri ve bilgisayarlarla donatılmış standart eğitim amaçlı “Elektrik-Elektronik Devreleri”, “Lojik Devreler ve Mikroişlemciler”,  “Haberleşme” Laboratuvarları yanında öğrencilerin özel projelerini ve bitirme projelerini yapabilecekleri “Proje Laboratuvarı” vardır. Burada baskı devre imalatı, her türlü lehimleme, montaj ve mekanik işler yapılabilmektedir. “İşaret ve Görüntü İşleme”, “Optoelektronik” ve “Antenler ve Mikrodalga” Laboratuvarları ise planlanma aşamalarındadır.
Bölümde eğitim laboratuvarlarındaki standart aletlerden başka daha ileri seviyede araştırma ve deneyler için mikrodalga frekanslarında çalışabilen  “Spektrum Analizörü”, “Frekans sayıcı” ve “Sinyal Üreteci” gibi ileri teknoloji ölçüm cihazları vardır.

Beykent Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü konularında uzman öğretim üyeleri, en son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve derslik olanakları ile modern bir mühendislik eğitimi vermektedir.

Bölümün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Umut Tüyel
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı