Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Yapısal tasarım, müteahhitlik ve gayrimenkul sektörlerinde kariyer geliştirirler.
  • Ulusal ve uluslararası farklı büyüklükteki özel sektör firmaları ile kamuya ait ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda yönetici ve yönetici yardımcısı, büro veya saha mühendisi olarak çalışırlar.
  • İnşaat mühendisliği, deprem mühendisliği, malzeme mühendisliği disiplinlerinde yaşam boyu öğrenme bilinci içinde eğitimlerini yurt içi/yurtdışı üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yaparlar.
  • Programın mezunları profesyonel yaşamlarında lider rollerini üstlenirler.
  • Meslek içi / sürekli eğitim etkinliklerine katılarak bilgi birikimini zenginleştirir ve kendilerini yenilerler.