Bölüm Mesajı | Kimya Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Kimya Mühendisliği; maddenin fiziksel ve kimyasal dönüşümünü içeren bütün süreçlerin tasarımı,   işletilmesi ve çevre sorunlarının çözümünde sahip olduğu temel ve mesleki bilgileri kullanan,  kimyasal süreçlerden başka, diğer birçok mühendislik birimleriyle ortak konuları olan, geniş uygulama alanlarının bulunduğu çok yönlü bir mühendislik dalıdır.

Kimya sanayii, plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar çeşitli alanlarda sağladığı nihai ürünlerin yanı sıra, pek çok sektöre de hammadde veya ara ürün temin eder.  Makine, otomotiv, enerji sektörlerinin yanı sıra yatırım ve tüketim malları, bilgi ve iletişim teknolojileri için de kimya sanayiinin sağlamış olduğu girdiler önümüzdeki yıllarda hızla artacaktır. Nanoteknoloji, biyokimya, genetik, biyomoleküller,  katalizörler, organik teknolojiler, biyoteknoloji ve polimer teknolojisi gibi hızlı bilimsel gelişmelerin görüldüğü popüler alanlarda kimya mühendislerinin katkıları ön plandadır.

2006-2007 Akademik yılında eğitim - öğretime başlayan Beykent Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü olarak;  ileri düzeyde Kimya Mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip, kendini sürekli yenileyen, analitik düşünen, sorgulayıcı, girişimci, verilen görevi bağımsız olarak yürütebilen, birlikte çalışabilen ve sorumluluk alabilen, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı,  endüstriye, topluma ve devlete yararlı olan mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.  Modern laboratuvar olanaklarımız her zaman öğrencilerimize açıktır.  Mezunlarımız endüstrinin istediği niteliklere uygun, son teknolojik bilgi ve uygulamaları takip edebilecek bilgi birikimine sahiptirler.  

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri çeşitli konularda araştırma-geliştirme, proje çalışmalarını sürdürmektedir.  Bu çalışmaların sonucu; Bölüm olarak, ulusal ve uluslararası makalelerimizin sayısı günden güne artmaktadır.  Öğrencilerimizle birlikte, araştırmaya önem veren,  çalışmayı ve insanı seven,  bilimsel gelişmelere açık bir atmosfer sağlamaktayız.  

Sevgili öğrenciler;  kimyasal süreçler, küresel ısınma, enerji, çevre, nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi birçok alanda günümüzün dinamik gelişmelerine uygun rekabetçi bir eğitim sunmaktayız. Sizleri dünyamızın sorunlarına çözüm getirebilecek,  sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya için çalışmalar yapacak mühendisler olarak yetiştirmemiz için hazır mısınız? Hazırsanız,  Bölümümüzdeki ayrıcalıklı olanaklardan faydalanmanız ve fırsatları değerlendirmeniz için sizi davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,


Dr. Öğr. Üyesi Ferda CİVAN ÇAVUŞOĞLU
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı