Bölüm Mesajı
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Mimarlık, fayda güden sanat, uygulamalı bilim ve teknoloji, insan çevresini yaratma, yapma ve kalitesini yükseltme çabası, bir tasarım ve yapım 'disiplini' ve bunları uygulamaya yönelik bir meslek olarak görülmektedir. Bu tanımlara uyumlu olarak düzenlenen mimarlık eğitim programı, gerekli kuramsal ve uygulamaya dönük dersler, stüdyo ve proje çalışmaları ile desteklenen mimari tasarım çalışmaları üzerine kurgulanmıştır.

Programın süresi dört yıldır. Bu sürede mimarlık temel kavramlarını anlamaya, mekânı görmeye, algılamaya ve sorgulamaya, tasarım ilkelerini, mimarlık tarihini, çevreyi, yapıyı ve yapı teknolojisini tanımaya dönük temel mimarlık dersleri verilmektedir. Her yarıyıl değişik projeler üretmeyi öngören yoğun tasarım çalışmaları, tarih/kültür/teori bilgiler ışığında öğrenciye özgün ve işlevsel biçimler yaratma ve sürdürülebilir binalar tasarlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yapı/strüktür/teknoloji/kentsel çevre alanlarında kazanılan bilgiler, stüdyo ortamında her yarıyıl gerçekleştirilen tasarım çalışmaları ile bütünleştirilmektedir. Ayrıca teknik ve sanatsal el becerisini ve bilgisayar ile anlatım-iletim için temel ve ileri sunum tekniklerini kazandırmaya yönelik dersler ve stüdyo çalışmaları  yapılmaktadır.

Programda zorunlu dersler yanında yetkinlik tamamlayıcı dersler de yer almaktadır. Öğrencilerin, gerek teknik ve kültürel, gerekse eğitim-öğretim çevrelerini tanıması ve alanı ile çevresi arasında ilişki kurması için, diğer disiplinlerden de dersler almasına olanak sağlanmaktadır. Erasmus Programı ile yabancı ülkelerde eğitim yapma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurt dışı gezi, inceleme ve diğer sosyal etkinlikler ile öğrencinin ufkunun genişletilmesi ve dünya görüşünün zenginleştirilmesine de önem verilmektedir. Mimarlık eğitimimiz toplam 40 iş günü (20 iş günü şantiye ve 20 iş günü büro)  staj çalışmalarını da içermekte olup dördüncü yılda yapılan bağımsız bir bitirme çalışması ile tamamlanmaktadır.

Mimarlık Bölümünün eğitim dili, İngilizcedir. İngilizce Hazırlık eğitimi zorunludur.


Prof. Dr. Ayşe Uğur TÜTENGİL
Mimarlık (İngilizce) Bölüm Başkanı