Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Kariyer Olanakları

Yazılım Mühendisliği programı mezunları bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon, sağlık, savunma,  taşımacılık, medya, e-devlet, e-ticaret vb. sektörler başta olmak üzere günlük yaşamın tüm dijital ortamlarında yazılım geliştirirler.  Bu sektörlerin tümüne ait yazılım projelerinde proje yöneticisi, takım lideri ve takım elemanı olarak çalışırlar; girişimci rol üstlenirler.  Gereksinimler analizi,  yazılımın ve sistemin tasarlanması, yazılımın geliştirilmesi,  yazılım ve ürün testlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilen yazılım ürünün sürekliliğinin sağlanmasında aktif olarak görev alır.  Ayrıca yazılım alanında akademik çalışmalar yaparlar.