Bölüm Mesajı | Yazılım Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Yazılım mühendisliği bir ya da birkaç programlama dilini çok iyi bilerek başarılı bir mobil uygulama ya da interaktif bir web sitesi yapmaktan çok daha fazlasıdır. Herhangi bir yazılım ürünü geliştirebilmek için problemin ne olduğunun doğru anlaşılması,  kullanıcının hangi özelliklere sahip bir yazılım istediğinin eksiksiz tanımlanması, bunların analizi ve tasarımı, çözüm ortamının yani yazılımın mimarisinin ve kullanılacak teknolojilerin doğru belirlenmesi, geliştirme süresince test yapılması bu yazılım ürününü başarıya taşıyan temel ölçütlerdir. 2008 yılında eğitim-öğretime başlayan Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine bu temel altyapıyı kurdurarak dijital dünyanın rekabet ortamı ile yarışabilen yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş dinamik mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bir yazılım ürününün geliştirilmesi sırasında her süreçte alınan risk, sonuçta ortaya çıkacak yazılımın niteliğini belirler. Kullanıcının memnuniyeti olarak özetlenebilecek yazılım niteliğinin önemi doğrultusunda yazılım ürününün nasıl geliştirileceği bölümümüz programının bir diğer yapı taşıdır. Bu bağlamda teknolojideki gelişmelerle yazılım dünyasındaki değişimler ve çalışılan alana özel yeni dillerin ortaya çıkışı uzmanlık derslerinin güncellenmesi ile öğrencilerimize aktarılmaktadır. 

Böylece mezunlarımız günümüzün ve geleceğin disiplinler arası pek çok probleminde ortak dijital çözüm üretmede aktif olarak rol alabilirler. Yapay zekâ ve IOT  (Internet of Things)   çalışmalarının temel stratejisi,  uygulamaların gerçek zamanlı,  etkileşimli ve esnek bir yapıda geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin daha iyi anlaşılmasıdır. Mezunlarımız analitik düşünebilme ve karar verebilme kazanımları ile bu uygulamaların içerisindedir.  Ayrıca, büyük teknoloji firmalarının günümüzde arttırılmış gerçeklik /sanal gerçeklik uygulamalarına eğilimleri,  yakın gelecekte takım çalışması yapabilme becerisini kazanmış genç yazılım mühendislerimizin bir başka çalışma alanı olacaktır. Mezunlarımız, oyun tasarımı ve geliştirilmesi, veri bilimi uygulamaları, bilgisayarla görü projeleri ve yazılım güvenliği alanlarında, problemlerin çözümüne yazılım bakış açısından katılırlar. Tüm bu uygulamalarla ilgili olarak kamu kurumları veya özel kuruluşlarda önyüz ya da arkayüz çözüm üreticiler olarak tasarım ve yazılıma katkıda bulunurlar.  Kendi kendine öğrenen sistemler geliştirilirken uygulanacak makine öğrenmesi algoritmalarına karar vermede ve sonuca ulaşmada mezunlarımızın sürekli öğrenmeye açık profilleri aktif rol oynayacaktır.     

Sektörlere göre sınıflandırılacak olursa, yazılım mühendislerimizin başlıca çalışma alanları hemen hemen tüm hizmet sektörleri, sağlık sektörü, araştırma ve geliştirme merkezleri, bilgi teknolojileri hizmetleri,  ileri teknolojilerin uygulandığı teknoparklar, kamu kuruluşları ve savunma sanayiidir. 

Disiplinler arası çalışmanın yazılım mühendisliği mesleği tanımındaki önemine bağlı olarak bölümümüz öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda mühendislik fakültesinin diğer bölümleri ile çift anadal veya yandal yapabilirler. Ayrıca farklı ülkelerden öğrencilerle tanışıp, birlikte çalışma deneyimi yaşamak isteyen öğrencilerimiz Erasmus programlarına katılabilirler. Stajları sırasında yazılım sektörü ile tanışan öğrencilerimiz, kısmi zamanlı olarak çalışmaya devam ederek mezuniyetlerinden önce iş deneyimi kazanabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALTAN
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı