Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Kariyer Olanakları

Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün proje ve inşaat birimlerinde denetçi, tasarımcı ve uygulamacı olarak görev alabildiği gibi, kendi ofislerini açarak serbest mimarlık faaliyetlerinde de bulunabilirler. Bununla birlikte tasarım kuramı, yapı elamanları tasarımı, malzeme bilgisi, mimarlık tarihi, mimari restorasyon, bilgi teknolojileri ve hesaplamalı tasarım, kentsel tasarım, iç mekân tasarımı gibi alanlarda da uzmanlaşarak mesleklerini farklı alanlarda icra edebilir, malzeme tasarım ve üretimi, mimari yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması,  mimari alanda yayıncılık, sergi vb. organizasyonlarda rol alabilirler.