Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Genel mimarlık konularını anlama, tartışma ve yorumlama yetkinliği kazandırmak.
  • Teknolojik ve mesleki bilgi altyapısı yönünden ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak.
  • Toplumsal - kültürel farkındalık ve duyarlılık kazandırmak; etik ve estetik değerleri özümsetmek.
  • İsabetli karar verme, yenilikçilik, araştırmacılık ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak.
  • Çevresiyle etkili iletişim kurabilme yetkinliği kazandırmak.
  • Sürekli öğrenmeyi ilke olarak benimsetmek.
  • Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilme ve bunların gereğini yerine getirme yetkinliği kazandırmak.
  • Ana dilinde ve İngilizce’de sözlü ve yazılı teknik ifade yetkinliği kazandırmak.
  • Kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak yer alabilme yetkinliğini kazandırmak.