Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  • Yaşam boyu öğrenme bilincini benimseyen,
  • Meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilen
  • Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilen
  • Girişimci ve Serbest mühendislik hizmetleri verebilen
  • Akademik kurumlarda lisansüstü eğitim ve/veya Ar-Ge projeleri yapabilen  ve/veya Ar-Ge Birimlerinde görev alabilen mühendisler yetiştirmektir.