Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Matematik ve Fen Bilimleri ilgili Mühendislik birimlerine özgü konularda makine mühendisliği problemlerini çözmede kullanabilme. (MÜDEK i)
 2. Uygun analiz ve çözüm yöntemlerini kullanmak suretiyle karmaşık Makine Mühendisliği problemlerini tanımlayıp formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak. (MÜDEK ii)
 3. İhtiyaç duyulan sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci anlamak ve analiz etme becerilerini kazandırmak. (MÜDEK iii)
 4. Makine Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizini ve çözümünü gerektirecek güncel teknolojinin getirdiği teknik araçları seçme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. (e-library, iletişim, araştırma, yazılım geliştirme, güncel makine mühendisliği analiz ve çizim programlarını kullanabilme) (MÜDEK iv,v )
 5. Makine Mühendisliği alanında karşılaşılan mühendislik problemlerini ve ona özgü olan araştırma konularının incelenmesi yönünde deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. (MÜDEK ii,v)
 6. Çok disiplinli takımlarda takım ruhu ile çalışabilme becerisi ile bireysel çalışma becerisi kazandırmak. (MÜDEK vi)
 7. Türkçe ve İngilizce ilgili alandaki konularda yazma ve yazılı raporlama hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazandırmak. (MÜDEK vii)
 8. Yaşam boyu öğrenimin önemini benimsemiş olarak farkındalık, bilgiye erişebilme, günümüzde bilim ve teknolojide gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. (MÜDEK viii)
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma uygun davranma, ayrıca mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma becerisi kazandırmak. (MÜDEK ix)
 10. İş hayatındaki uygulamalarda proje yönetimi risk yönetimi gibi uygulamalarda girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, ayrıca sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve beceri kazandırma. (MÜDEK x)
 11. Günümüzde mühendislik alanında karşılaşılan sorunlarda küresel ve toplumsal boyutlardaki sağlık ve çevre güvenliği üzerindeki etkileri konusunda bilgi becerisi, ayrıca hukuksal sonuçlar hakkında farkındalık yaratma becerisi kazandırmak. (MÜDEK xi)

MÜDEK çıktılarına ulaşabileceğiniz link: https://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm