Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

Makine Mühendisliği eğitim amaçlarımız, programımızın gelecekteki hedeflerini yansıtmakta olup, mezunlarımızın istenilen kariyer hedeflerine yakın bir zamanda erişmeleri ve ayrıca da mesleki beklentilerini içermektedir.

Bölümümüzün (Türkçe) ilk mezunlarını 2014 yılında vermiş olup, iç ve dış paydaşlarımızla yapılan toplantılarda tespit edilen amaçlarımız çerçevesinde bölüm kurulu toplantılarında düzenlenmiştir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda mezunlarımızın 3 yıl içerisinde ulaştığı kariyerleri göz önüne alınmak suretiyle gerekli eğitimde iyileştirme çalışmalarımız başlamıştır.

Bu çerçevede bölümümüzün eğitim amaçları aşağıda tanımlanmıştır:

  1. Bölümümüzün mezunları, alanındaki uzmanlıklarını ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde ARGE-ÜRGE ve eğitim alanında sürdürebilirler.
  2. Çalıştıkları kurumlarda bireysel ya da takım elemanı olarak görev yapabilirler.
  3. Mühendislik alanında yapılacak olan çalışmalarda temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen düşünen araştıran ve üreten mühendislerin yetiştirilmesidir.