Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Makine Mühendisliği Bölümü; her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisleri, matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımında, imalatında ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen kişilerdir.

Makine Mühendisliği Bölümü’nün temel amacı, 4 yıllık lisans programını tamamlayan mezunlarımızın makine mühendisliği ile ilgili teknik problemleri, yardıma gereksinim duymadan çözebilme becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Makine Mühendisliği Bölümü’nde, temel bilimler ve temel mühendislik derslerinin yanında öğrencilerin seçmeli derslerle, ilgi alanına yönelik eğitim alabilmelerine de imkân verilmiştir.

Öğretim kadrosu; ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmış, deneyimli, tam zamanlı öğretim üyeleri ile bölgemizdeki üniversitelerden gelen yarı zamanlı öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.


Prof. Dr. Ahmet CİHAN
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı