Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Kariyer Olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu öğrencilerimiz lisansüstü eğitim yaparak akademik çalışma hayatında başarıyla yer alabilirler. Ayrıca enerji ile ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarda, Ar-Ge kurumlarında, ulusal ve uluslararası özel sektörde çalışabilirler. Enerji sistemleri ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren aşağıdaki kuruluşlarda da çalışma olanağı bulabilirler.

 • T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı,
 • Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü(EİE),
 • Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ),
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ),
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
 • Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK),
 • TÜBİTAK,
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
 • Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
 • Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
 • Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,
 • Devlet Su İşleri (DSİ)