Bölüm Mesajı | Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünün temel amacı, hayati bir öneme sahip olan enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanımı için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlanması konusunda özellikle Türk enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara yetkin mühendisler yetiştirmektir.
Bu amaca yönelik olarak hazırlanan bölüm programımızı bitiren öğrenciler, günümüzdeki ve gelişmekte olan enerji teknolojileri ile ilgili gerekli bilgi ve beceri birikimi ile donatılmış mühendisler olarak mezun olmaktadırlar.

Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, enerji konusunda duyarlı, doğayı ve insanı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye, sanata, bilime saygılı, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, üretmeyi ve uygulamayı seven bireyler olmaları beklenmektedir.

Dört yıllık eğitim süresinde enerjinin temel kavramlarını anlamaya, uygulamaya ve kullanmaya yönelik dersler verilmektedir. Bunlar özetle Enerji Sistemleri I ve II, Elektrik Devre Temelleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Elektrik Üretimi ve Dağıtımı, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Nükleer Enerji Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendislik Projesi, Enerji Politikaları ve Hukuku gibi tüm enerji dallarını kapsayacak nitelikte derslerdir. Bunlara ek olarak öğrencilerimizin 40 günlük staj çalışmaları yapması da beklenmektedir. 

Enerji Sistemleri Mühendisliği, ülkemizde çok yeni ve gelişmeye açık bir alan olup, geniş bir çevrede ve çeşitli enerji konularında  iş olanakları sunan bir daldır. Mezunlarımız enerji ile ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde, Ar-Ge kurumlarında,  ulusal ve uluslar arası özel sektörde çalışabilirler. 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

 

Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı