Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Tarih: 15 Ağustos 2022

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Sahnografik Tasarım Stüdyosu Öğrencilerinin Tasarımları Online Sanat ve Tasarım Galerisi Artcrowd Academy Projesinde Sergileniyor

Artcrowdistanbul ACADEMY ilk projesinde Beykent Üniversitesi geleceğin tasarımcı küratörlerini yaratan Sahnografik Tasarım Stüdyosu ile işbirliği yapıyor. Nesne odaklı sergilemede hikayeli anlatımlara odaklanan Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde seçmeli son sınıf projesi olarak verilen ve Dr. Öğr. Üyesi Meltem Maralcan Gülmen tarafından yürütülen tasarım stüdyosu kapsamında, her sene seçilen farklı bir tema ile öğrenciler derste öğrendikleri hikaye aktarma yöntemlerini kendi küratörlüklerini yaptıkları sergiler ile deneyimliyorlar.

HATIRALARIMIZDAKİ NESNELERİN SERGİSİ

Proje Yürütücüsü Dr. Meltem Maralcan Gülmen tarafından Sahnografik tasarım dersinde bu yılın teması “nesne / hafıza / mekan” olarak belirlenirken, Sergileme konusu özellikle de “anı-hatıra” objeleri üzerine odaklanılıyor. Projede sergi için her bir öğrenciden farklı anısı olan beş nesneyi ve hikayelerini sahnografik sergileme araçları ile canlandırarak aktarmaları istenmiş.

Artcrowdistanbul’da sergilenmek üzere seçilen projelerde öğrenciler kendi kürasyonunu üstlendikleri sergilerin kavramsal metinlerini, metinleri görselleştiren afişlerini, seçtikleri nesneyi fizikileştiren sergileme biçimlerini kendileri yarattılar. 

Sergi  www.artcrowdistanbul.com adresinde izlenebilir. 

11 AYRI SERGİ 1 SERGİDE

Maralcan süreç hakkında: “Projenin sürecine gelince, projenin ilk aşamasında öğrencilerden sergi ana başlığına yani nesne /hafıza / mekan’a dair kendi bakışaçılarını oluşturarak, metinleştirdiler. Daha sonra bu perspektiflerini destekleyecek “anı nesneleri” araştırıp,bulup, sundular. Öğrenciler nesneleri araştırma sürecini bu tür nesneleri biriktiren kişilerle yapacakları röportajlar yolu ile veya bazı nesneler için tarihsel hikayelerden  beslenerek yürüttüler. Araştırma safhasında bir taraftan nesnenin sahibinin hikayesinden diğer taraftan ise nesnenin kendisinin otobiyografik araştırmasından beslenildi.

Öğrenciler daha sonra bu hikayeleri stüdyoda öğrendikleri sahnografik yöntemler ile çağrışımsal olarak hikayeleştirdi ve tasarladıkları sergileme üniteleri ile bu hikayeleri fiziksel olarak aktarmak üzere bu hikayelerden ilham alarak tasarımlar yaptılar ve sergileme mekanına yerleşimini (sanal olara ) gerçekleştirdiler. 

Öğrenciler ayrıca kendi sergilerinin küratörü olarak sergiledikleri farklı anı nesnelerini başlangıçta metinleştirdikleri bakışaçılarını destekleyecek bir kavram altında birleştirerek serginin kimliğini oluşturacak şekilde grafik çalışmalarını yaptılar ve sergilerinin afişini de tasarladılar. Bu sergide öğrenci çalışmalarından bir seçki sunulmaktadır” diyor. 

**

Artcrowdistanbul Hakkında

Şanel Şan Sevinç tarafından kurulan Artcrowdistanbul yaşadığı çağı yansıtan ve geleceğe dair fikirler sunan disiplinlerarası sanatçılara açık online bir sanat ve tasarım galerisidir. 

Yaşadığı çağı yansıtan ve geleceğe dair fikirler sunan disiplinlerarası sanatçılara açık online bir sanat ve tasarım galerisi olarak kendini tanımlayan Artcrowdistanbul Online Galeri, yaratıcı profesyonellerle iş birliği yaparak düzenlediği sergileri uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Artcrowdistanbul, aynı zamanda özgün projelere imza atan bir sanat & tasarım ajansı olarak da hizmet verir. Sanat danışmanlığı, tasarım yönetimi, etkinlik yönetimi, yayıncılık sahip olduğu yeteneklerden bazılarıdır.