Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Tarih: 06 Temmuz 2022

Fatih Belediyesi İş Birliği ile Kentsel Tasarım Projesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin kentsel ölçekte proje üretmelerine imkan tanıyan Kentsel Tasarım ve Planlama (Urban Design and Planning) dersi, Beykent Üniversitesi ve Fatih Belediyesi arasında yapılan iş birliği ile tamamlandı.

2021-2022 Bahar döneminde Fatih Belediyesi iş birliği ile yürütülen Kentsel Tasarım ve Planlama dersi kapsamında 27 Haziran 2022 Pazartesi 10:00’da Fatih Belediyesi Konferans Salonu’nda Kentsel Tasarım ve Planlama öğrencileri ders kapsamındaki projelerini Fatih Belediyesine sundu. Fatih Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’nden şehir plancısı ve mimarlar ile dersin yürütücüsü Doç. Dr. Melis Oğuz ve araştırma görevlisi Buket Samancı tarafından gerçekleştirilen final jürisi ile öğrencilerin projeleri için son kritikler verilmiş ve projelerin uygulanabilirliği tartışıldı. Bazı öğrenci projelerinin belediye plan ve proje müdürlüğü tarafından olumlu değerlendirildiği ve uygulanabilir olduğunun altı çizildi.

Fatih’in genel ve yerel problemleri ile kuvvetli yanlarını analiz etmek ve bu analizlere uygun tasarım çözümleri üretmek planlama dersinin beklentileri arasındadır. Davutpaşa-Fatih-Zeyrek Stratejik aksının farklı bölgelerine odaklanan öğrenciler, geleceğin kentlerinin ihtiyaçlarına duyarlı bir bakış açısı ile ölçekler arası kapsamlı öneriler geliştirmeye çalıştılar.

Kentsel Tasarım ve Planlama Projesi final sunumu Plan ve Proje Müdürü Sümeyye İstif Koç,  Plan ve Proje Şefi Aykut Aygör, Fatih Belediyesi Kentsel Tasarım ve Planlama Proje grubundan Melih Yılmaz, Büşra Balcı, Leyla Acar ile Beykent Üniversitesi Mimarlık İngilizce ve Türkçe Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla Fatih Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

Öğrencileri projeleri 8 Temmuz’a kadar Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde sergilenecektir.