Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Tarih: 16 Mayıs 2022

Fatih Belediyesi İş Birliği ile Kentsel Tasarım Projesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin kentsel ölçekte proje üretmelerine imkan tanıyan Kentsel Tasarım ve Planlama (Urban Design and Planning) dersi, Beykent Üniversitesi ve Fatih Belediyesi arasında yapılan iş birliği ile yürütülmektedir.

2021-2022 Bahar döneminde Fatih Belediyesi iş birliği ile yürütülen Kentsel Tasarım ve Planlama dersi kapsamında 26 Nisan 2022 Salı 09:30’da Fatih Belediyesi Konferans Salonu’nda  Tarihi Yarımada Mekansal Strateji Planı sunumu gerçekleştirildi. Bu ders kapsamında mimar adayları olan öğrencilere kent sorunlarını anlama ve bu sorunlara çözüm üretme becerisi uygulamalı olarak öğretilmektedir. Fatih Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’nden şehir plancısı ve mimarlar ile dersin yürütücüsü Doç. Dr. Melis Oğuz ve araştırma görevlisi Buket Samancı tarafından gerçekleştirilen ara sınav jürisi ile öğrencilerin dönem sonunda teslim edecekleri final projeleri için önemli değerlendirmeleri yerel yönetimden bizzat dinleme fırsatları olmuştur. Final projesi değerlendirmeleri sonunda ise seçilen öğrenci projelerine uygulama imkanı tanınacaktır.

Fatih’in genel ve yerel problemleri ile kuvvetli yanlarını analiz etmek ve bu analizlere uygun tasarım çözümleri üretmek planlama dersinin beklentileri arasındadır. Davutpaşa-Fatih-Zeyrek Stratejik aksının farklı bölgelerine odaklanan öğrenciler, geleceğin kentlerinin ihtiyaçlarına duyarlı bir bakış açısı ile ölçekler arası kapsamlı öneriler geliştirmeye çalışmaktadır.

Kentsel Tasarım ve Planlama Projesi ara sınav jürisi Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Plan ve Proje Müdürü Sümeyye İstif Koç,  Plan ve Proje Şefi Aykut Aygör, Fatih Belediyesi Bilim Kurulu üyesi yüksek mimar İhsan Sarı, Fatih Belediyesi Kentsel Tasarım ve Planlama Proje grubundan Melih Yılmaz, Büşra Balcı, Leyla Acar ile Beykent Üniversitesi Mimarlık İngilizce ve Türkçe Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla Fatih Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerimize bu süreçte başarılar diler ve değerli katkılarından dolayı Fatih Belediyesi yetkililerine, çalışanlarına ve Doç. Dr. Melis Oğuz, Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Dündar ve araştırma görevlisi Buket Samancı’ya teşekkür ederiz.