Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Tarih: 06 Temmuz 2020

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencilerimiz, Uluslararası Kongrelerde Araştırma Projelerini Sundular

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz, hazırladıkları araştırma projelerini uluslararası kongrelerde sundu.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz, “Psikolojide Araştırma Yöntemleri” dersi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman’ın koordinatörlüğünde hazırladıkları araştırma projelerini uluslararası kongrelerde sundu.

  • Öğrencimiz Gülşah Duran, 24-26 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen USBIK 2020 ONLINE Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Özel Sektör Çalışanlarında Algılanan Örgütsel Engel ve Psikolojik Sağlamlığın Güven Duygularına Etkisi” başlıklı araştırma projesini,
  • Öğrencimiz Melisa Yelkenci, 29-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi’nde “Çalışanlarda Yaşam Kalitesi Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Şiddet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı araştırma projesini,
  • Öğrencimiz Candan Çakar, 29-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi’nde “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Duygularını İfade Etmelerinin Psikolojik Sağlamlık ve Kişilerarası İlişki Tarzları ile İlişkisi” başlıklı araştırma projesini,
  • Fidan Öztürk, 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Avrupa Disiplinlerarası Araştırmalar Kongresi’nde “Ergenlerde Kendini Açma, Empatik Öfke ve Sosyal Ağ Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı araştırma projesini sundu.

Uluslararası kongrelere katılarak Üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, araştırmalarının devamını dileriz.