Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

1. Yapısal tasarım, müteahhitlik ve gayrimenkul sektörlerinde kariyer geliştirirler.

2. Ulusal ve uluslararası farklı büyüklükteki özel sektör firmaları ile kamuya ait ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda yönetici ve yönetici yardımcısı, büro veya saha mühendisi olarak çalışırlar.

3. İnşaat mühendisliği, deprem mühendisliği, malzeme mühendisliği disiplinlerinde yaşam boyu öğrenme bilinci içinde eğitimlerini yurt içi/yurtdışı üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yaparlar.

4. Programın mezunları profesyonel yaşamlarında lider rollerini üstlenirler.

5. Meslek içi / sürekli eğitim etkinliklerine katılarak bilgi birikimini zenginleştirir ve kendilerini yenilerler.