Arkeolojik Alanlarda Mimarlık, Koruma ve Sergileme