Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Makine mühendisliği her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Makine Mühendisleri matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, imalatı ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen kişilerdir.
Makine mühendisliği eğitimimizin temel amacı 4 yıllık lisans programını tamamlayan mezunlarımızın makine mühendisliği ile ilgili teknik problemleri, yardıma gereksinim duymadan çözebilme becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle makine mühendisliği lisans programında temel bilimler ve temel mühendislik dersleri yanında öğrencilerin seçmeli derslerle yeteneğine bağlı olarak ilgi alanına yönelik eğitim alabilmelerine imkân verilmiştir.
Öğretim kadrosu ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmış, deneyimli, tam zamanlı öğretim üyeleri ile bölgemizdeki üniversitelerden gelen yarı zamanlı öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur.


Prof. Dr. Abdi KÜKNER
Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı