Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Endüstriyel Tasarım, insanın gündelik hayatını zenginleştiren ve konforunu artıran ürünler ve sistemler tasarlayan bir disiplin ve meslektir. Kullanıcının ihtiyaçlarına, insana değer veren bir yaklaşımla cevap verir. Temel olarak işlev, konfor, estetik, tasarruf, güvenlik, teknoloji, kültürel ve ahlaki değerleri gözeten problem süreçleri yoluyla optimum çözümler üretir.

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) bölümü olarak, eğitimimizin temel hedefleri şunlardır:

  • Tasarımı bir düşünme ve yapma biçimi olarak benimsetmek,
  • Eleştirel bir bakış geliştirmeyi sağlamak,
  • Endüstriyel ürünler ve insan davranışı arasındaki etkileşimi kavrayacak bir anlayış oluşturmak.

Derslerimizde yapılan çalışmalar ve projeler, öğrencilerimizi birçok disiplinin bir araya geldiği ve işbirliği yaptığı tasarım süreçlerinde aktif rol almaya hazırlamak üzere planlanmaktadır. Günümüzde ürün tasarımcıları, çağdaş tasarım konularında yaratıcı yaklaşımlar geliştirirken, sürdürülebilirlik bilinci ve teknolojideki değişimlere ayak uydurma becerisiyle hareket etmek durumundadırlar.

Bölümümüzün dört yıla yayılan ders programının bel kemiğini tasarım stüdyosu oluşturmaktadır. Diğer tüm dersler, tasarım stüdyosunu destekleyecek şekilde planlanmıştır; tasarım kuramı ve tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, ergonomi, ürün geliştirme ve tasarım yönetimi gibi konularda öğrencilerin beceri ve bilgilerini geliştirmek üzere düşünülmüştür. İlk yıl, öğrencilerimiz temel tasarım kavramlarıyla tanışır; çizim ve maket yapım teknikleri yoluyla görsel iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Son sınıf ise, öğrencilerimizin gerçek hayattaki problemlerle yüzleşmelerini sağlamak üzere kurgulanmıştır. Bu amaçla, öğrencilerimizin bir staj programını tamamlamaları ve endüstriyel ürünler üreten bir firmayla işbirliği içinde bir bitirme projesi gerçekleştirmeleri beklenir.

Daha iyi bir gelecek için iyi tasarımcılara ihtiyaç var. Sizleri bekliyoruz!

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nihal BURSA

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Bölüm Başkanı