Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

1. Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak biyomedikal ürün geliştirme, üretme, pazarlama faaliyetleri gösteren ulusal veya uluslararası şirketlerde biyomedikal mühendisi, araştırmacı veya çeşitli kademelerde yönetici olarak görev almak

2. Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde mühendisliği veya ilgili disiplinlerde lisansüstü eğitime devam etmek.

3. Kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak biyomedikal mühendisliği ile ilgili teknolojik alanlarda ticaret, araştırma, geliştirme, üretim faaliyeti gösteren şirket kurarak girişimci olmak.