Bölüm Mesajı | Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

Günümüzün hızla gelişen teknoloji süreçlerinin mühendislik uygulamaları üzerine etkileri farklı sektörlerde hızla değişmiş ve bu değişim günlük hayatımızın birçok açıdan kolaylaşmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak etkilenen sektörlerden biri de sağlık sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bilgisayar, elektronik ve genetik alanındaki gelişmelere bağlı olarak son 20-30 yıl içerisinde tıp alanında şu ana kadar elde edilmiş olan bilgiden yüzlerce kat daha çok bilgi üretilmiş ve bu üretilen bilgi ile hem tanı hem de tedavi yöntemlerinin gelişmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda özellikle yeni ölçüm ve ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi henüz tanısı sağlanamayan hastalıkların tanınmasına yardım ederken aynı zamanda var olan hastalıkların da erken tanısına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte biyomedikal mühendisler tarafından üretilen cihazlar ile çeşitli hastalıkların teşhisinde hekimlere yardımcı olunur.

Biyomedikal mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik yöntemlerini biyoloji ve tıp alanlarına uygulayarak cihaz, yöntem ve yazılım ürünlerin geliştirilmesi konularında uzmanlaşmış bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen multidisipliner bir bölümdür. Bu bölüm mezunları hekim, hemşire, terapist, biyolog, laborant, teknisyen, psikolog gibi farklı meslek grupları ile etkileşim içerisindedir. Biyomedikal mühendisler bu etkileşim düşünüldüğünde özellikle mesleki olarak ortak bir dili konuşabilmek ve bu alandaki problemleri daha iyi anlayabilmek adına, tüm mühendisler için ortak olan matematiksel derslerin yanı sıra temel biyoloji ve tıp derslerini de görmektedir.

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık sektörü için tanı (diyagnostik), iyileştirme (terapötik) ve yenileyici (rejeneratif) amaçlı cihaz ve çözümler üreten çok disiplinli bir mühendislik alanıdır. Tıp dünyası ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik, bilgisayar, mekanik, malzeme ve genetik gibi bilimsel alanlardan beslenmektedir.

Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ders programı Türkiye ve dünyanın seçkin üniversiteleri ile paralel olarak BOLOGNA kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bölümümüzün başarılı öğrencileri diğer bölümlerle yan dal veya çift anadal programlarına girebilmektedirler.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Umut Tüyel
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan