Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Dekanlık

Dekan:Prof. Dr. Mesut KAÇAN
E-posta:mesutkacan@beykent.edu.tr
Dekan Yardımcısı:
Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER
E-posta:urunbicer@beykent.edu.tr
Dekan Yardımcısı:
Dr. Öğr. Üyesi Ali Evren GÖKSUNGUR
E-posta:evrengoksungur@beykent.edu.tr
Fakülte Sekreteri:Ali Cemre USTA
E-posta:aliusta@beykent.edu.tr
Fakülte Memuru:Neşe DAĞLI
E-posta:nesedagli@beykent.edu.tr
Büro Memuru:Esra DEMİRCİOĞLU
E-posta:

esrademircioglu@beykent.edu.tr