Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mimarlıkta Mekan Örgütlenmesinin Önemi