Academic Staff
Faculty of Engineering and Architecture

Academic Staff

Ethem Soner ÇELİKKOL
Prof. Ethem Soner ÇELİKKOL
sonercelikkol@beykent.edu.tr
Abdi KÜKNER
Prof. Abdi KÜKNER
abdikukner@beykent.edu.tr
Ahmet CİHAN
Prof. Ahmet CİHAN
ahmetcihan@beykent.edu.tr
Ayşe Nilay EVCİL
Prof. Ayşe Nilay EVCİL
nilaye@beykent.edu.tr
Ayşe UĞUR TÜTENGİL
Prof. Ayşe UĞUR TÜTENGİL
aysetutengil@beykent.edu.tr
Hüseyin CÖMERT
Prof. Hüseyin CÖMERT
huseyinc@beykent.edu.tr
Kazım SARI
Prof. Dr. Kazım SARI
kazims@beykent.edu.tr
Mehmet Ülben EZEN
Prof. Mehmet Ülben EZEN
ulbenezen@beykent.edu.tr
Mesut KAÇAN
Prof. Mesut KAÇAN
mesutkacan@beykent.edu.tr
Mustafa Hulusi ÖZKUL
Prof. Mustafa Hulusi ÖZKUL
hulusiozkul@beykent.edu.tr
Nevin ÇEKİRGE
Prof. Nevin ÇEKİRGE
nevincekirge@beykent.edu.tr
Nihal ARIOĞLU
Prof. Nihal ARIOĞLU
nihalarioglu@beykent.edu.tr
Okşan KARAL YILMAZ
Prof. Okşan KARAL YILMAZ
oksanyilmaz@beykent.edu.tr
Osman PALAMUTÇUOĞULLARI
Prof. Osman PALAMUTÇUOĞULLARI
osmanp@beykent.edu.tr
Sıddık ŞENER
Prof. Sıddık ŞENER
siddiksener@beykent.edu.tr
Şen YÜKSEL
Assoc. Prof. Şen YÜKSEL
senyuksel@beykent.edu.tr
Şengül ÖYMEN GÜR
Prof. Şengül ÖYMEN GÜR
Architecture (English)
Emre DİL
Assoc. Prof. Emre DİL
emredil@beykent.edu.tr
Gamze KAYMAK HEİNZ
Assoc. Prof. Gamze KAYMAK HEİNZ
gamzekaymak@beykent.edu.tr
Ganimet Nilay YÜCENUR
Assoc. Prof. Ganimet Nilay YÜCENUR
nilayyucenur@beykent.edu.tr
Hasan ÖZKAYNAK
Prof. Dr. Hasan ÖZKAYNAK
hasanozkaynak@beykent.edu.tr
Muhammet KARATAŞLI
Assoc. Prof. Muhammet KARATAŞLI
muhammetkaratasli@beykent.edu.tr
Abdullah Serdar KAZANCIOĞLU
Asst. Prof. Abdullah Serdar KAZANCIOĞLU
serdarkazancioglu@beykent.edu.tr
Abdurrahman Umut TÜYEL
Asst. Prof. Abdurrahman Umut TÜYEL
umuttuyel@beykent.edu.tr
Ali Evren GÖKSUNGUR
Asst. Prof. Ali Evren GÖKSUNGUR
evrengoksungur@beykent.edu.tr
Aslı Pınar BİKET
Asst. Prof. Aslı Pınar BİKET
pinarbiket@beykent.edu.tr
Aslı UZUNKAYA
Asst. Prof. Aslı UZUNKAYA
asliuzunkaya@beykent.edu.tr
Atınç YILMAZ
Assoc. Prof. Atınç YILMAZ
atincyilmaz@beykent.edu.tr
Ayça MADEN
Asst. Prof. Ayça MADEN
aycamaden@beykent.edu.tr
Ayçe DÖŞEMECİLER
Asst. Prof. Ayçe DÖŞEMECİLER
aycedosemeciler@beykent.edu.tr
Ayla ALKAN
Asst. Prof. Ayla ALKAN
aylaalkan@beykent.edu.tr
Ayşe Gül GÜZEL
Asst. Prof. Ayşe Gül GÜZEL
gulguzel@beykent.edu.tr
Ayşe Gülşah KÜTÜKÇÜOĞLU
Asst. Prof. Ayşe Gülşah KÜTÜKÇÜOĞLU
gulsahkutukcuoglu@beykent.edu.tr
Bekir YAVUZER
Asst. Prof. Bekir YAVUZER
bekiryavuzer@beykent.edu.tr
Betül BULUT
Asst. Prof. Betül BULUT
betulbulut@beykent.edu.tr
Bilge YILDIRIM GÖNÜL
Asst. Prof. Bilge YILDIRIM GÖNÜL
bilgegonul@beykent.edu.tr
Bilgen DÜNDAR
Asst. Prof. Bilgen DÜNDAR
bilgendundar@beykent.edu.tr
Cengiz ÖZBEK
Asst. Prof. Cengiz ÖZBEK
cengizozbek@beykent.edu.tr
Devrim RODOP
Asst. Prof. Devrim RODOP
devrimrodop@beykent.edu.tr
Dikmen Nil KOFOĞLU
Asst. Prof. Dikmen Nil KOFOĞLU
nilkofoglu@beykent.edu.tr
Dilek Kuzaliç BÜRÜCÜ
Asst. Prof. Dilek Kuzaliç BÜRÜCÜ
dilekkuzalic@beykent.edu.tr
Ebru KOÇ
Asst. Prof. Ebru KOÇ
ebrudincsoy@beykent.edu.tr
Ediz ŞAYKOL
Asst. Prof. Ediz ŞAYKOL
ediz.saykol@beykent.edu.tr
Ege KİPMAN
Asst. Prof. Ege KİPMAN
egek@beykent.edu.tr
Ela BOZKURT
Asst. Prof. Ela BOZKURT
elabozkurt@beykent.edu.tr
Emre EREN
Asst. Prof. Emre EREN
emreeren@beykent.edu.tr
Ergin KOSA
Asst. Prof. Ergin KOSA
erginkosa@beykent.edu.tr
Esra MUTLU
Asst. Prof. Esra MUTLU
esramutlu@beykent.edu.tr
Esra ZENGİN
Asst. Prof. Esra ZENGİN
esrazengin@beykent.edu.tr
Evrim KORKMAZ ÖZAY
Asst. Prof. Evrim KORKMAZ ÖZAY
evrimozay@beykent.edu.tr
Ferda CİVAN ÇAVUŞOĞLU
Asst. Prof. Ferda CİVAN ÇAVUŞOĞLU
ferdacavusoglu@beykent.edu.tr
Furkan DİŞKAYA
Asst. Prof. Furkan DİŞKAYA
furkandiskaya@beykent.edu.tr
Gözde TAŞÇI
Asst. Prof. Gözde TAŞÇI
gozdetasci@beykent.edu.tr
Gülay ÇİÇEK
Asst. Prof. Gülay ÇİÇEK
gulaycicek@beykent.edu.tr
Gülşah KARYAĞDI
Asst. Prof. Gülşah KARYAĞDI
gulsahkaryagdi@beykent.edu.tr
Gürbüz ÜNAL
Asst. Prof. Gürbüz ÜNAL
gurbuzunal@beykent.edu.tr
Hande ATMACA
Asst. Prof. Hande ATMACA
handeatmaca@beykent.edu.tr
İhsan KARAGÖZ
Asst. Prof. İhsan KARAGÖZ
ihsankaragoz@beykent.edu.tr
Kamil Umut GÖKÇE
Asst. Prof. Kamil Umut GÖKÇE
umutgokce@beykent.edu.tr
Kemal Gökhan NALBANT
Asst. Prof. Kemal Gökhan NALBANT
kemalnalbant@beykent.edu.tr
Mehmet Akif ŞENOL
Assoc. Prof. Mehmet Akif ŞENOL
akifsenol@beykent.edu.tr
Mehmet Erdal EREN
Asst. Prof. Mehmet Erdal EREN
erdaleren@beykent.edu.tr
Mehmet Tahir DENİZ
Asst. Prof. Mehmet Tahir DENİZ
tahirdeniz@beykent.edu.tr
Melike DİVRİKLİOĞLU KUNDAK
Asst. Prof. Melike DİVRİKLİOĞLU KUNDAK
melikedivriklioglu@beykent.edu.tr
Meltem ERYILDIZ
Assoc. Prof. Meltem ERYILDIZ
meltemeryildiz@beykent.edu.tr
Meltem MARALCAN GÜLMEN
Asst. Prof. Meltem MARALCAN GÜLMEN
meltemgulmen@beykent.edu.tr
Muammer KANLI
Asst. Prof. Muammer KANLI
muammerkanli@beykent.edu.tr
Nafi Özgür GÜLDAL
Asst. Prof. Nafi Özgür GÜLDAL
nafiguldal@beykent.edu.tr
Necati DÖNMEZ
Asst. Prof. Necati DÖNMEZ
necatidonmez@beykent.edu.tr
Onur KARDEŞ
Asst. Prof. Onur KARDEŞ
onurkardes@beykent.edu.tr
Onur Yiğit DEMİRÖZ
Asst. Prof. Onur Yiğit DEMİRÖZ
onurdemiroz@beykent.edu.tr
Osman SİMAV
Asst. Prof. Osman SİMAV
osmansimav@beykent.edu.tr
Özlem Ayşe TOSYALI
Asst. Prof. Özlem Ayşe TOSYALI
aysetosyali@beykent.edu.tr
Selçuk ŞEN
Asst. Prof. Selçuk ŞEN
selcuksen@beykent.edu.tr
Hakan YILDIRIM
Asst. Prof Hakan YILDIRIM
hakanyildirim@beykent.edu.tr
Umut KAYA
Asst. Prof Umut KAYA
umutkaya@beykent.edu.tr
Kübra SEZEN
Res. Asst. Kübra SEZEN
kubrasezen@beykent.edu.tr
Kübra Bilge ERDEM
Res. Asst. Kübra Bilge ERDEM
bilgeerdem@beykent.edu.tr
Pınar KIRMANLIOĞLU
Ress. Asst. Pınar KIRMANLIOĞLU
pinarkirmanlioglu@beykent.edu.tr
Hatice Nida CİVAN
Asst.Prof. Hatice Nida CİVAN
nidacivan@beykent.edu.tr
Evren ÖZUS
Prof. Evren ÖZUS
evrenozus@beykent.edu.tr
Meltem Parlak MAVİTAN
Asst. Prof. Meltem Parlak MAVİTAN
meltemmavitan@beykent.edu.tr
Yağmur Gizem AVCI
Lect. Yağmur Gizem AVCI
gizemavci@beykent.edu.tr
Pelin ÖZTÜRK
Lect. Pelin ÖZTÜRK
pelinozturk@beykent.edu.tr
Turaç YANTURALI
Lect. Turaç YANTURALI
turacyanturali@beykent.edu.tr
Ali DEMİRCİ
Lect. Ali DEMİRCİ
alidemirci@beykent.com.tr
Damla TUĞRUL
Res. Asst. Damla TUĞRUL
damlatugrul@beykent.edu.tr
Oben Sena UYANIK
Res. Asst. Oben Sena UYANIK
senauyanik@beykent.edu.tr
Ayşe Bilge KEÇEBAŞ
Res. Asst. Ayşe Bilge KEÇEBAŞ
bilgekecebas@beykent.edu.tr

Academic Staff

Serap ÖZHAN DOĞAN
Asst. Prof. Serap ÖZHAN DOĞAN
serapdogan@beykent.edu.tr
Serkan Yaşar ERDİNÇ
Asst. Prof. Serkan Yaşar ERDİNÇ
yasarerdinc@beykent.edu.tr
Sevgül ÖZTÜRK KOÇ
Asst. Prof. Sevgül ÖZTÜRK KOÇ
sevgulkoc@beykent.edu.tr
Suzan ÜRETEN
Asst. Prof. Suzan ÜRETEN
suzanureten@beykent.edu.tr
Süleyman Serdar YÖRÜK
Asst. Prof. Süleyman Serdar YÖRÜK
serdaryoruk@beykent.edu.tr
Şeyda ŞAHİNER
Asst. Prof. Şeyda ŞAHİNER
seydasahiner@beykent.edu.tr
Talat FİRLAR
Asst. Prof. Talat FİRLAR
talatfirlar@beykent.edu.tr
Turgay KARLIDERE
Asst. Prof. Turgay KARLIDERE
turgaykarlidere@beykent.edu.tr
Turhan KARAGÜLER
Asst. Prof. Turhan KARAGÜLER
turhank@beykent.edu.tr
Ürün BİÇER
Asst. Prof. Ürün BİÇER
urunbicer@beykent.edu.tr
Vedat Zeki YENEN
Asst. Prof. Vedat Zeki YENEN
zekiyenen@beykent.edu.tr
Yasemin KAPTAN
Asst. Prof. Yasemin KAPTAN
yaseminkaptan@beykent.edu.tr
Yaşar AVCI
Asst. Prof. Yaşar AVCI
yasaravci@beykent.edu.tr
Yaşar MUTLU
Asst. Prof. Yaşar MUTLU
yasarmutlu@beykent.edu.tr
Zeynep ALTAN
Asst. Prof. Zeynep ALTAN
zeynepaltan@beykent.edu.tr
Ziya MÜDERRİSOĞLU
Asst. Prof. Ziya MÜDERRİSOĞLU
ziyamuderrisoglu@beykent.edu.tr
Buse Ceren ŞENGÜL
Lect. Buse Ceren ŞENGÜL
cerensengul@beykent.edu.tr
Deniz HIZ
Lect. Deniz HIZ
denizhiz@beykent.edu.tr
Duygu CANKURTARAN
Lec. Duygu CANKURTARAN
duygucankurtaran@beykent.edu.tr
Elif TÜRKEL
Lect. Elif TÜRKEL
elifturkel@beykent.edu.tr
Emel ÜNVER
Lect. Emel ÜNVER
emelunver@beykent.edu.tr
Merve AYDIN
Lect. Merve AYDIN
merveaydin@beykent.edu.tr
Pelin ÖZTÜRK
Lect. Pelin ÖZTÜRK
pelinozturk@beykent.edu.tr
Saadet KÖK
Lect. Saadet KÖK
saadetkok@beykent.edu.tr
Turaç YANTURALI
Lect. Turaç YANTURALI
turacyanturali@beykent.edu.tr
Türkan Ceylan ÜNAL BAŞTÜRK
Lect. Türkan Ceylan ÜNAL BAŞTÜRK
ceylanbasturk@beykent.edu.tr
Yağmur Gizem AVCI
Lect. Yağmur Gizem AVCI
gizemavci@beykent.edu.tr
Ahmet ÖZDEMİR
Res. Asst. Ahmet ÖZDEMİR
ahmetozdemir@beykent.edu.t
Ayşe KALE
Res. Asst. Ayşe KALE
aysekale@beykent.edu.tr
Begüm EROL
Ress. Asst. Begüm EROL
begumerol@beykent.edu.tr
Betül GÜNDOĞDU
Res. Asst. Betül GÜNDOĞDU
betulgundogdu@beykent.edu.tr
Betül ŞAHİN
Res. Asst. Betül ŞAHİN
betulsahin@beykent.edu.tr
Devran Reşan YALÇIN
Res. Asst. Devran Reşan YALÇIN
resanyalcin@beykent.edu.tr
Emre AKISKALIOĞLU
Res. Asst. Emre AKISKALIOĞLU
emreakiskalioglu@beykent.edu.tr
Ezgi ÖZTÜRK YILMAZ
Res. Asst. Ezgi ÖZTÜRK YILMAZ
ezgiyilmaz@beykent.edu.tr
Fatih Tarık SARI
Res. Asst. Fatih Tarık SARI
tariksari@beykent.edu.tr
Gülsüm ÖZÇELİK
Res. Asst. Gülsüm ÖZÇELİK
gulsumozcelik@beykent.edu.tr
Hasibe Berfu OZTURK
Res. Asst. Hasibe Berfu OZTURK
berfudemir@beykent.edu.tr
Hatice SAVAŞ
Res. Asst. Hatice SAVAŞ
haticesavas@beykent.edu.tr
İrem ACET
Res. Asst. İrem ACET
iremacet@beykent.edu.tr
Melissa TURGUT
Res Asst. Melissa TURGUT
melissaturgut@beykent.edu.tr
Muhammet DEMİRBAŞ
Res. Asst. Muhammet DEMİRBAŞ
muhammetdemirbas@beykent.edu.tr
Mustafa Alpaslan KARABACAK
Res. Asst. Mustafa Alpaslan KARABACAK
alpaslankarabacak@beykent.edu.tr
Mustafa KAYA
Res. Asst. Mustafa KAYA
mustafakaya@beykent.edu.tr
Mücahit DEMİRCİOĞLU
Res. Asst. Mücahit DEMİRCİOĞLU
mucahitdemircioglu@beykent.edu.tr
Nazlı ÖZDEMİR
Res. Asst. Nazlı ÖZDEMİR
nazliozdemir@beykent.edu.tr
Nihat BULDUK
Res. Asst. Nihat BULDUK
nihatbulduk@beykent.edu.tr
Nilhan KAYA
Res. Asst. Nilhan KAYA
nilhankaya@beykent.edu.tr
Oben Sena UYANIK
Res. Asst. Oben Sena UYANIK
senauyanik@beykent.edu.tr
Rabia TURAN
Res. Asst. Rabia TURAN
rabiaturan@beykent.edu.tr
Salih BÜTÜNER
Res. Asst. Salih BÜTÜNER
salihbutuner@beykent.edu.tr
Seda KILIÇER
Res. Asst. Seda KILIÇER
sedakilicer@beykent.edu.tr
Selin YALÇIN
Asst. Prof. Selin YALÇIN
selinyalcin@beykent.edu.tr
Yavuz Emre KAYACAN
Res. Asst. Yavuz Emre KAYACAN
emrekayacan@beykent.edu.tr
Yonca ÇAVUŞ
Res. Asst. Yonca ÇAVUŞ
yoncacavus@beykent.edu.tr
Yusuf KAYA
Res. Asst. Yusuf KAYA
yusufkaya@beykent.edu.tr
Yücel COŞKUN
Res. Asst. Yücel COŞKUN
yucelcoskun@beykent.edu.tr
Kübra SEZEN
Res. Asst. Kübra SEZEN
kubrasezen@beykent.edu.tr