Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Dekanlık

Vekil Dekan Prof. Dr. Mesut KAÇANmesutkacan@beykent.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER urunbicer@beykent.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Atınç YILMAZ atincyilmaz@beykent.edu.tr
Fakülte Vekil Sekreteri Buket ÇEVİKYİĞİT buketcevikyigit@beykent.edu.tr 
Büro Memuru Cansu CİVELEK cansucivelek@beykent.edu.tr