Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm Mesajı

1968 yılında farklı alanlardan bir grup bilim insanı yazılım problemlerinin çözümünde bir standart olmaması nedeni ile Yazılım Mühendisliğini yeni bir disiplin olarak tanımlamışlardır. Yazılım Mühendisliği eğitim programları ise, teknolojik gelişmelerle birlikte yazılım sektöründeki değişimler ve buna bağlı olarak bilgisayarların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olması ile önem kazanmaya başlamıştır.

Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2008-2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamış olup, ders programları IEEE tarafından desteklenen uluslararası standart olan SWEBOK 2004 kılavuzundan yararlanılarak düzenlenmiştir.

Yazılım Mühendisliği Programının amacı, tıbbi teşhis ve tedavi uygulamalarından bankacılığa, mühendislikten sosyal bilimlere, telekomünikasyon uygulamalarından hizmet sektörüne, sanattan istatistiksel çalışmalara kadar tüm alanlarda yazılım problemlerini disiplinler arası bir çalışma ile çözümleyebilen mühendisler yetiştirmektir. Bunun için programın uzmanlık derslerinde, yazılım ürünü geliştirilirken önemli olan analiz ve tasarım süreçlerine ayrıntılı olarak odaklanılır;  kodun yazılması, test edilmesi ve ürünün sürekliliğinin sağlanması aşamaları teorik olarak aktarılır. Bu bilgiler daha sonra farklı proje dersleri ile gerçek dünya problemlerine uygulanır. Ayrıca öğrencilerin 40 işgünü yazılım stajı yapma zorunlulukları vardır.  Kısaca, analitik düşünme becerisine sahip, farklı problemlerin çözümü için mantık yürütebilen, yaratıcı fikirlerle tasarım yapabilen, sürekli kendini geliştirebilecek ve ekip çalışmasına önem veren bireyler yetiştirmek Yazılım Mühendisliği Bölümünün temel hedefidir.

4 yıllık programı başarı ile tamamlayanlar, karmaşık problemlerin çözümünde çeşitli modelleme teknikleri kullanarak yüksek nitelikli ve güvenilir yazılım ürünleri geliştirebilecek;  proje yönetimi konusundaki bilgileri ile de geliştirdikleri ürünü uygun maliyetle ve zamanında teslim edebilecek genç Yazılım Mühendisleri olarak küresel ölçekli, büyük yazılım dünyasına girerler.

“Avrupa 2020 Stratejisi”  çerçevesinde gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında bilişim sektörüne verilen önem nedeni ile Yazılım Mühendisleri giderek artarak çok aranan kişiler olacaklardır. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek değişimlere hızlı şekilde uyum sağlayabilen yeni mühendisler hem hizmet sektöründe, hem de üretim sektöründe gömülü sistemler üzerinde yazılım ürünleri geliştirmek üzere çalışabilirler. Ülkemizde son 10 yılda e-devlet projelerindeki hızlı artış yazılım piyasasında hizmet sektöründeki açığa bir örnektir; farklı sektördeki ARGE çalışmalarındaki artışlar ise yenilikçi çalışmaların bir başka örneğidir. 

Yazılım Mühendisliği Bölümünün eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ALTAN
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı