Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Eğitim Amaçları

  1. Genel mimarlık konularını anlama, tartışma ve yorumlama yetkinliği kazandırmak.
  2. Teknolojik ve mesleki bilgi altyapısı yönünden ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak.
  3. Toplumsal - kültürel farkındalık ve duyarlılık kazandırmak; etik ve estetik değerleri özümsetmek.
  4. İsabetli karar verme, yenilikçilik, araştırmacılık ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak.
  5. Çevresiyle etkili iletişim kurabilme yetkinliği kazandırmak.
  6. Sürekli öğrenmeyi ilke olarak benimsetmek.
  7. Bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilme ve bunların gereğini yerine getirme yetkinliği kazandırmak.
  8. Ana dilinde ve İngilizce’de sözlü ve yazılı teknik ifade yetkinliği kazandırmak.
  9. Kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarımcı, kontrolör ve uygulamacı olarak yeralabilme yetkinliğini kazandırmak.