Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
141000000001101 - Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1+0+0 Zorunlu 1
213031100001308 - Görsel Algı 3+0+0 Zorunlu 6
214058100001103 - Grafik İletişim I 2+2+0 Zorunlu 6
222000000001101 - İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
461000000001105 - Temel Matematik 3+0+0 Zorunlu 6
580000002261199 - Mesleki Oryantasyon ve Mimarlığa Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
320000000001107 - Genel İletişim 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214048205811104 - Tasarımda Bilgisayar Kullanımı 2+2+0 Zorunlu 4
214058100001102 - Temel Tasarım 0+4+0 Zorunlu 6
214058100001104 - Grafik İletişim II 2+2+0 Zorunlu 6
223000000001101 - Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 4+0+0 Zorunlu 4
224031300001132 - Modern Dünyanın Oluşumu 2+0+0 Zorunlu 6
310000000001128 - Küreselleşme 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
214048205811204 - Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 6
224031300001101 - Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin Oluşumu 4+0+0 Zorunlu 4
581021400001201 - Mimari Tasarım Atölyesi I 2+4+0 Zorunlu 10
581022400001201 - Mimarlık Tarihi ve Teorisi I 3+0+0 Zorunlu 6
582054000001208 - Yapı Malzemeleri 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
441058100001204 - Statik ve Mukavemet 4+0+0 Zorunlu 6
581021400001202 - Mimari Tasarım Atölyesi II 2+4+0 Zorunlu 10
581058200001208 - Yapı Elemanları Tasarım İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 5
482000000001100 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 Seçmeli 4
SEC_4_1 - 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
581021400001301 - Mimari Tasarım Atölyesi III 2+4+0 Zorunlu 10
581021404821301 - Uygulama Projesi 2+2+0 Zorunlu 5
582021405401301 - Mimari Tasarım Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 6
862054005201401 - İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 4
SEC_5_1 - 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
581021400001204 - Kentsel Tasarım ve Planlama 3+1+0 Zorunlu 7
581021400001302 - Mimari Tasarım Atölyesi IV 2+4+0 Zorunlu 10
581085005821302 - Çevre Kontrolü 2+2+0 Zorunlu 4
100000000001401 - Staj I 0+0+0 Seçmeli 5
SEC_6_1 - 6. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
345000000001390 - Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları 2+0+0 Seçmeli 4
581021400001401 - Mimari Tasarım Atölyesi V 2+4+0 Seçmeli 10
581021400001489 - Mimari Tasarım Projesi 0+2+0 Seçmeli 6
581052000001216 - Taşıyıcı Sistem Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
SEC_7_1 - 7. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
100000000001402 - Staj II 0+0+0 Seçmeli 5
380058000001482 - Şehircilik ve İmar Hukuku 2+0+0 Seçmeli 4
581021400001490 - Mimarlık Bitirme Çalışması 0+2+0 Seçmeli 7
581034500001346 - Yapım Yönetimi ve Ekonomisi 2+0+0 Seçmeli 5
SEC_8_1 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 1 - Seçmeli 5
SEC_8_2 - 8. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu 2 - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler